Kategoriler
Nikolas Jaspert RUNİK KİTAP

Reconquista & İber Yarımadası’nda Hristiyanlar ve Müslümanlar (711-1492)

“Reconquista”, yani yeniden fetih: İber Yarımadası’nda neredeyse 700 yıl süren İslam egemenliğinin sonunu tasvir eden bu terim 1492 yılında Gırnata Emirliği’nin “fethedilişi”ni anlatır. Müslümanların işgalci konumuna indirgendiği bu anlatı çok kültürlü ve çok dinli Endülüs toplumunu yok sayar ve tarihten siler. Nikolas Jaspert bu ifade ve tarihsel yorumun 711 ve 1492 yılları arasında cereyan eden […]

Kategoriler
RUNİK KİTAP Samuel Moyn

Eşit Olmayan Bir Dünyada İnsan Hakları & Yeterli Değil

İnsan hakları çağı en çok zenginlere yaradı. Devletlerin siyasi hak ihlalleri son yıllarda görülmemiş bir ilgi görürken, maddi eşitlik taahhüdü sessizce ortadan kalktı. Maddi eşitlik taahhüdünün yerine, ekonomik liberalleşme baskın güç olarak ortaya çıktı. Samuel Moyn, insan hakları hareketini bu rahatsız edici değişimle ilişkilendiriyor ve insan haklarının yükselişinin neden hızla artan eşitsizlikle birlikte gerçekleştiğini araştırıyor.Bu […]

Kategoriler
John Reed RUNİK KİTAP

Dünyayı Sarsan On Gün

Dünyayı Sarsan On Gün, Ekim Devrimi’ni birinci elden okuyabileceğimiz tek kaynak. Amerikalı gazeteci John Reed’in dünya tarihinin en önemli dönemlerinden birini müthiş bir canlılıkla anlattığı bu eser, belgesel anlatı niteliği taşıyor. 1917 senesinde Rusya’da ne oluyordu? Halk sokaklarda ne konuşuyordu? Siyasi düzlemde vaziyet nasıldı? I. Dünya Savaşı esnasında yaşanan kayıplar ve kazanımlar devrimi nasıl etkilemişti? Bunlar […]

Kategoriler
Johanna Oksala RUNİK KİTAP

Foucault’yu Nasıl Okumalıyız?

Michel Foucault son derece kabiliyetli bir düşünür, siyasal aktivist, toplum kuramcısı, kültür eleştirmeni ve de yenilikçi bir tarihçiydi. Fikirleriyle bugün bizim iktidar, cinsellik, delilik ve suç gibi çok tartışılan meselelere bakış açımızı şekillendirdi. Yazar Johanna Oksala çalışmasında Foucault’nun geleneksel kanıları parçalamamız ve yeni düşünme biçimleri inşa edebilmemiz için bize verdiği kavramsal mühimmatı keşfe çıkıyor. Neticede […]

Kategoriler
Kai Brodersen RUNİK KİTAP

Dünyanın Yedi Harikası & Antik Çağ’ın Efsanevi Sanat Eserleri ve Yapıları

Dünyanın yedi harikası arasında Mısır Piramitleri, Babil Surları ve aynı şehirde bulunan Asma Bahçeler, Olimpos’taki Zeus Heykeli, Efes Artemis Tapınağı, Halikarnas Mozolesi ve Rodos’taki devasa Helios Heykeli (Kolossos) yer alır. Bu efsanevi yapıların ve sanat eserlerinin çoğu günümüze ulaşmamıştır. Tıpkı Antik Çağ’da olduğu gibi, günümüzde de bu yapılar daha çok hayal dünyasında yaşamaktadırlar. Gerek antik […]

Kategoriler
Henry Kissinger RUNİK KİTAP

Liderlik & Dünya Stratejisiyle İlgili Altı Ders

New York Times Bestseller Diplomat veya devlet adamı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Henry Kissinger, bu kitapta yirminci yüzyılın altı büyük figürünün stratejilerini inceliyor ve liderlik ile diplomasiyi birleştiren bir kuram ortaya koyuyor.Dünya düzeninin karşı karşıya olduğu zorlukları göğüsleyebilecek karaktere, zekâya ve liyakate sahip liderler tekrar çıkabilir mi? Bu eserde ele alınan altı […]

Kategoriler
Helwig Schmidt Glintzer RUNİK KİTAP

Eski Çin & Başlangıçlardan 19. Yüzyıla Kadar

Antik dönemlerden itibaren Çin’in siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihini ele alan bu kitap, her şeyden önce Çin’in bugünkü dinamiklerini anlaşılır kılan belli başlı gelişmeleri göstermeyi amaçlamaktadır. Yüzyıllar boyu Çin, gerek yakın komşularıyla gerekse de uzak komşularıyla yaşadığı birtakım problemlerle gündeme gelmiş ancak kendi içindeki sorunlar genel anlamda dünyayı ilgilendirmediğinden pek itibar görmemiştir. Oysa Çin, asırlardır […]

Kategoriler
Keith Ansell Pearson RUNİK KİTAP

Nietzsche’yi Nasıl Okumalıyız?

Nietzsche’nin düşünce dünyası, yeni ve çarpıcı bir insanlık tanımının etrafında döner: Tanrı’nın ölümünü kabullenen, yaşamak sanatını ve bilimini deneyimleyen, metafizik ve ahlakî mutlak ihtiyacından azade bir insanlık. Peki bu durumda nasıl yaşayacağız? Neyi sevecek, neye tutunacağız? Yazar Keith Ansell Pearson, Nietzsche’nin ayrıksı felsefî üslubuna ve düşünce dünyasının gelişim evrelerine giriş yapıyor. Nietzsche’nin en çok bilinen […]

Kategoriler
Oliver Leaman RUNİK KİTAP

İbn Rüşd ve Felsefesi

“İbn Rüşd, Aristoteles ve Yunan felsefesinin genel olarak İslâm’a tamamen uygun olduğunu iddia eder ve onları dinin doğru anlaşılarak aktarılması için belirgin analitik araçlar olarak gösterir.” İbn Rüşd, eserleriyle modern Avrupa düşüncesini beslemiş, “Batı” felsefesinin modernizme ulaşmasında mühim bir menzil görevi görmüştür. O, kendi teorize ettiği fikirler bir kenara, Antik Yunan filozoflarını da yeniden inşa etmiş, […]

Kategoriler
Andrew Ballantyne RUNİK KİTAP

John Ruskin

John Ruskin (1819-1900), güzelliğin ve onun karşısında şaşkınlık duymanın, şehrin insanının gırtlağına kadar içine battığı sefalete çare sunacağını ve dişe dokunur bir hayat sürmenin anahtarı olduğunu düşünüyordu. On dokuzuncu yüzyılın öne çıkan sanat eleştirmenlerinden Ruskin’in kitapları ve basın organlarına gönderdiği açık mektupları, işçi sınıfından lortlara kadar toplumun bütün tabakalarında karşılık bulmuştu. Bugün onu daha çok […]