Kategoriler
Bilim Tarihi DERGAH YAYINLARI Rekin Ertem

Elifbe’den Alfabeye

Bu incelemede, 1852’den 1928 Harf İnkılabı’na kadar, “ıslahtan tebdile” bütün alfabe tartışmaları, harf devriminin sebepleri, bu konuda yapılan çalışmalar, tartışmalar, hazırlıklar, devrime geçiş ve kanundan sonra yaşananlar etraflı şekilde ele alınmıştır. Ayrıca eserde, “Devrim niçin yapıldı? Ne isteniyordu, ne oldu? Devrimin getirdikleri ve götürdükleri nelerdir?” gibi sorulara da cevap aranmaya çalışılmıştır. Eser hazırlanırken ilgili eski ve […]