Kategoriler
Günümüz İslam Düşüncesi KALEM YAYINEVİ Ragıb El-Isfahani

İslam’ın Ahlaki İlkeleri

En mühim ibâdetler bedenin temizliğiyle sahih olacağı gibi, Allah’ın halifesi olmak ancak ruhun, nefsin anndınlmasıyla mümkün olacaktır.Allah’tan hayır umarak şeriatın ahlâkî ilkelerine ulaştıran bir vesile olması için, elinizdeki bu kitabı telif ettim. Onda, Allah’ın müttakî kullan için şeref kıldığı ubûdiyyet mertebesine, insanın nasıl ulaşacağını; Allah’ın sıddıklara ve hakikatin şahitlerine bahşettiği halifelik mertebesine erdiğinde inşanın oradan […]