Kategoriler
Destan H YAYINLARI Prof. Dr. Necati Demir

Oğuzname (7 Cilt, Kutulu)

Kutuda Yer Alan Kitap İsimleri:Oğuzname 1 – AtasözleriOğuzname 2 – Uygur NüshasıOğuzname 3 – Reşideddin OğuznamesiOğuzname 4 – Kazan NüshasıOğuzname 5 – İngiltere NüshalarıOğuzname 6 – Câm-ı Cem-AyinOğuzname 7 – Kısa Metinli Oğuznameler Türk milletinin pek çok ortak değeri bulunmaktadır. Dil birliği, tarih birliği, kültür birliği Türk milletinin en önemli ortak değerlerindendir. Dil birliği, tarih […]

Kategoriler
ALTINORDU YAYINLARI İnceleme-Araştırma Prof. Dr. Necati Demir

Türk Tarihi Araştırmaları

Türk Tarihi Araştırmaları, Türk tarihinin yazı öncesinden başlayıp günümüze kadar gelen serüvenini değişik açılardan ele alan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışma; Türk tarihinin ve kültürünün kaynağı kaya üzeri resimler (Pet roglifler) ve yazılar, Türk – Moğol akrabalığı, Kök Türk Devletleri Dönemi’n – de Oğuzlar, Oğuzname, Selçuklu öncesi Türkiye Türkleri ve Türkiye Türkçesi, Danişmendli Devleti, Osmanlı ailesinin […]

Kategoriler
ALTINORDU YAYINLARI İnceleme Prof. Dr. Necati Demir

Türk Edebiyatı Araştırmaları

Türk Edebiyatı Araştırmaları, Türk edebiyatının yazı öncesinden başlayıp gü – nümüze kadar gelen serüvenini değişik açılardan ele alan çalışmalardan oluş maktadır. Bu çalışma; Türklerin En Eski Tarihi: Ulu Han Ata Bitiği kitabı, Uygur Harfli Oğuzname, atasözü ve özlü söz içerikli Oğuznameler, Bayatî’nin Câm-ı Cem-Âyin, Topkapı Saray Müzesinde bulunan Oğuzname, Dana Ata ve Dana Ata Oğuznamesi, […]