Kategoriler
DİYANET VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

İyi Müslüman 40 Hadis 40 Yorum

Zaman içinde hızla degisen deger yargılarısonuçta “iyilik” ve “iyi insan” kavramlarını daetkiledi. Simdi artık,toplumumuzun degisikkesimleri, iyiligi ve iyi insanı “kendilerine göre”ve dogal olarak da farklı sekillerde tanımlamaktadırlar.Oysa iyiligin ve iyiinsanın degismeyen ölçüleri ve niteliklerivardır. Bu eserde 40 hadis-i serif ayrıntılı birsekilde ele alınmakta ve İslâm’ın kime “iyi insan” dediginin ilkeleri ortaya konmaktadır. Yayın Tarihi: 22.06.2022 […]

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

İslami Yapılanmada Siret ve Sünnet

Ya Resûlellah!Biz sana,Medyûn, muhtaç ve mahcuphissediyoruz kendimizi.Fakat senin bize,Merhametli, Muhabbetli ve Müşfikolduğunu biliyor, koruyoruz ümidimizi.Kurbanın olayım,Ne olur,Çok görme bize şefaatini! Yayın Tarihi: 29.04.2022 ISBN: 9789755482446 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 376 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 13.5 x 21.5 cm

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Hadis Öğrenimi & Tarihi ve Güncel Boyut

İlk örneklerini Hz. Peygamber’in uygulamaları ve tavsiyelerinden alan İslâm eğitimi, kendine has çerçevesi içerisinde kurumlaşmış ve bu eğitimin âdâb denilen uyulması gerekli kâide ve uygulanması lüzumlu teknikleri, zaman içinde müstakil eserlerle ortaya konulmuştur. Daha önce, Hatib Bağdadî’ye Göre Hadis Öğrenimi adıyla birkaç kez basılmış olan ve bu defa iki bölümlü bir muhtevâya kavuşturduğumuz bu kitapçıkta […]

Kategoriler
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Mehmed Akif “Çelik Karakterli İçtimai Mürşidimiz”

Rahmetli muallim Mahir İz, İstiklal Marşı şâirimiz Âkif merhum için “Çelik karakterli içtimâî mürşidimiz” der ve Âkif hakkında tanıklığa dayalı pek veciz ve çok yerinde özgün bir kimlik tarifi yapar.Bu kitap, ümmetin tarihini fikren, coğrafyasını fiilen görüp mü’min yüreği ve ferâsetiyle, san’atkar fesahatiyle değerlendiren, hayatı şiirle dile getirip izlettiren Mehmed Âkif’in “içtimâî mürşid”liğini kavramak ve […]

Kategoriler
Hadis-Sünnet M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları (Muhtelifü’l-Hadis İlmi)

Bu kitapta, “her İslam âliminin” hatta “her müslümanın” bilmesi gereken “Hadîsler arasında görülen ihtilaflar ve çözüm yolları” incelenmektedir. Hadîsler arasındaki ihtilaflar gerekçe gösterilerek hadîse ve hadîsçilere yöneltilen ithamlar cevaplandırılmakta ve hadîsler arasında görülen ihtilaf meselesinin tabiîliği delilleriyle ortaya konulmaktadır. Yayın Tarihi: 22.03.2021 ISBN: 9789755482422 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 296 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: […]

Kategoriler
Hadis-Sünnet M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Hadis Usulü (Şekil Ve Örneklerle)

İlahiyat Fakülteleri lisans programlarında haftadaüç saatlik bir Hadis Usûlü dersi bulunmaktadır. Buderste, önemli bir kısmı lise çıkışlı olan fakülteöğrencilerine Hadis Usûlü’nün pratik meselelerini-detaya inmeden- kavratacak bir uygulamagerekmektedir. Dilimizde yayınlanmış bulunanHadis Usûlü kitaplarının hiç biri böyle bir programimkanına göre hazırlanmış değildir. Bu sebeple biz,birkaç yıllık tecrübemize dayanarak bu ihtiyacıkarşılamak üzere Hadis Usûlü adlı eserimizi kalemealdık. Yayın […]