Kategoriler
İnceleme-Araştırma İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Prof. Dr. Feridun M. Emecen

İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları 2 & II. Selim'den Sultan İbrahim'e (1566-1648)

Osmanlı tarihçiliğinde Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ardından genellikle bir duraklama dönemi yaşandığı yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Bunun en büyük sebebi olarak otoritesi sarsılmış, güçsüz, artık sefere çıkmayan padişah tipleri gösterilir. Bununla beraber Osmanlı siyasi tarihinin gelişme çizgisine dikkat edildiğinde bunun belirli bir ölçüye göre değerlendirilemeyeceği, pek çok parametreyi göz önüne almak gerektiği, böyle bakıldığında […]