Kategoriler
Biyografi-Otobiyografi Paul Le Blanc RUNİK KİTAP

Lev Troçki

Modern komünist düşüncenin mimarlarından Lev Troçki, Ekim Devrimi’yle sonuçlanan ayaklanmada başı çeken Bolşevik önderlerden biri olmanın yanında, Devrim’den sonra patlak veren İç Savaş’ta Kızıl Ordu’nun komutanlığını da yapmıştı. Buna rağmen Lenin’in ölümünün ardından Parti aygıtından dışlanan Troçki, SSCB’deki sol muhalefete önderlik ettiği için Stalin rejimi tarafından önce Alma-Ata’ya, daha sonra SSCB dışına sürülmüştü. Troçki’nin esasen […]