Kategoriler
OTTO Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Varoluş Sancısı

İnsanlığın binlerce yıllık birikimine ve tecrübesine rağmen insan bugün ölçüsüzlüğü ve değer aşınmasını en yoğun haliyle yaşamaktadır: Sefalete, yoksulluğa, savaşlara, çocuk istismarlarına, kadın cinayetlerine hülasa haklının/masumun güçlü tarafından, yasanın kanun tarafından ele geçirilişine; en yücelere çıkarılan insanın en aşağılara düşüşüne tanık oluyoruz.  Onca birikimiyle ve tarihe tanıklığıyla insan bütün bu olup bitene nasıl müdahale edebilir? […]

Kategoriler
İbrahim Baz OTTO

Mem u Zin

En çok kırmızıya benzetilse de aşk;Âşıkta kül gibi siyah, maşukta bahar ve gül gibiyeşil görünür.Ama aslında hiçbiri de değildir.Yedi rengi yakıp yalnız beyaz yahut kızıl gösteren güneşgibi bir ateştir aşk.Âşık, gözün ilk yıldırımından itibaren bütün renkleriyaşar kapkara oluncaya kadar.Sevdası karardıkça o da aynını hallenir.İşte Mem u Zîn bu aşkın destanıdır.Eğer âşık olmamışsanız, aşkın haletini ve […]

Kategoriler
OTTO

Günümüz Avustralya Kıtasında Müslüman Azınlıklar

Günümüzde dünyanın en büyük adası kabul edilen Avustralya’nın İslamiyet’le tanışması oldukça erken dönemlerde mümkün olmuştur. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren Avustralya’nın İslam ile temasının daha sıkı olduğu söylenebilir. Avustralya’da İslam ve Müslümanlar 16. yüzyıldan günümüze kadar varlığını devam ettirmiş olsa da zaman zaman dinî alan başta olmak üzere siyasi, sosyal, kültürel vb. alanlarda zorluklarla karşılaşmışlardır. Müslümanların […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Mehmet Görmez OTTO

Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu (Karton Kapak)

Bu kitap, Hz. Peygamber’in beyan ve tatbiki ile gösterdiği yolun yani sünnetin ve sünnet nizamını bize taşıyan sözlü haberlerin yani hadisin doğru anlaşılması ve yorumlanmasına dair kılavuz bir kitaptır. Kitap, bilhassa fakih ve usûlcülerin görüşleri esas alınarak sünnette örneklik, hadiste bütünlük ilkeleri üzerinden risalet-i Muhammediyye’yi hiçbir rivayete feda etmeyen bir sünnet ve hadis usûlüne giriş […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme OTTO Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar

Tagore, “Her doğan çocuk Tanrı’nın insanlardan ümidini kesmediğinin bir işaretidir.” der.İslam coğrafyasında uzun zamandır bir huzursuzluk ve buhran hâli hüküm sürmektedir. Gittikçe derinleşen bu hâl, inananı bugünün insanı yapamamaktadır. Dahası insanı, yaşadığı çağın yabancısı hâline getirmektedir. İnsanın hak ve özgürlük alanını daha da genişleten, bireyi baskılayan otoritelere karşı onu koruyacak mekanizmaları geliştiren bir yapıya her […]

Kategoriler
Kollektif Kültür OTTO

El-Müslümanan Der Tul-i Tarih (Farsça)

Bu eser Tarihte Müslümanlar adlı 8 ciltlik eserin özü mahiyetindedir. Müslümanların, tarihte kırılma noktası oluşturmuş yaklaşık 150 önemli olayını ele almaktadır. Bu eser için uzman akademisyenlerden yaklaşık on kişilik editöryal ekip oluşturuldu. Yoğun bir çalışmayla önemli olaylar tek tek belirlendi.  Yüzyıl değerlendirmeleri, kendine has içerik yapısı ile okurların en sade biçimde yararlanmaları için hazırlandı. Metinlerde selis bir […]

Kategoriler
İngilizce Kollektif OTTO

Muslims In History

Bu eser Tarihte Müslümanlar adlı 8 ciltlik eserin özü mahiyetindedir.  Müslümanların, tarihte kırılma noktası oluşturmuş yaklaşık 150 önemli olayını ele almaktadır.  Bu eser için uzman akademisyenlerden yaklaşık on kişilik editöryal ekip oluşturuldu. Yoğun bir çalışmayla önemli olaylar tek tek belirlendi.  Yüzyıl değerlendirmeleri, kendine has içerik yapısı ile okurların en sade biçimde yararlanmaları için hazırlandı. Metinlerde […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme OTTO

İdeolojik Tarih Okumaları

İdeolojik tarih; bir tarihçinin, sahiplendiği fikirleri/eğilimleri bilinçli bir şekilde ta­rihe dayatması, bir başka ifadeyle tarihî verileri bu düşünce ışığında yeniden harmanlaması, yani -gerçekte- olmayan bir tarih inşa etmesidir. Gerek resmî tarih tezlerinde gerekse belli düşünce mensuplarının eserlerinde bunun pek çok örneği mevcuttur. Geleneğimizde tarihi ideolojik olarak okuyan pek çok yazar bulunmaktadır. Bu yazarların eğilimleri veya […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme İbrahim Baz OTTO

Şeyh ve Kilise

“Biz dervişiz, ölünce diriliriz” dedi ve gözlerini kapatıp başını önüne eğdi Şeyh Efendi. Aslında onun bu halini gören de yoktu. Henüz yeni başlamış olan sohbeti sanki nefes almadan dinleyenler, sohbet başladıktan kısa süre sonra dizleri gibi bellerini de bükmüş, kafalarını kalplerine yaklaştırmış, gözlerini kapatmış dinliyor ve içten içe dinleniyorlardı. Cümleler arasında uzun süren sessizliğin, tane tane […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Gerlof Van Vloten OTTO

Emevi Devrinde Arab Hakimiyeti, Şîa Ve Mesih Akideleri Üzerine Araştırmalar

Batılı siyasiler, İslam’ı kendi ilim adamlarından öğrenerek hareket etmektedir. İslam hakkında Batılılarca yazılmış ilmî değerdeki çalışmaları tanımak ve tedkik etmek, Müslüman dünyaya bakış açılarını öğrenmek açısından önemlidir. Bu kitap, Emevi hanedanının yıkılışını hazırlayan siyasi ve dinî âmillerin tam bir değerlendirmesini yapmaktadır. Emevi Devleti içerisindeki farklı milletlerin durumunu ve onların hâkim sınıfla olan sorunlu ilişkilerinin Şii fikirlerin […]