Kategoriler
Diğer Olcay Aslan, Bektaş Murat Gölbaşı SAVAŞ YAYINLARI

Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Açıklamalı Soru Bankası

İçindekiler Bölüm 1 Ceza Muhakemesi Kanunu Bölüm 2 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği Bölüm 3 Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçların Listesi  ve Tablolar Bölüm 4 Ceza Muhakemesi Kanununa İlişkin Sorular Bölüm 5 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğine İlişkin Sorular Bölüm 6 Uzlaştırmacı Eğitimi Kapsamındaki Sorular ÖNSÖZ Uzlaştırma; ceza hukukumuzda bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzda düzenleme alanı bulmuştur. Ancak […]