Kategoriler
Araştırma-Inceleme İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Okan Kadir Yılmaz

İsam Tahkikli Neşir Kılavuzu

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslâm medeniyet birikimini ilmî ve fikrî boyutlarıyla ortaya çıkarma amacıyla müteahhirîn dönemine (7-13./13-19. asırlar arası) yönelik olarak 2012 yılında “İkinci Klasik Dönem Projesi”ni, mütekaddimîn dönemine (2-6./8-12. asırlar arası) yönelik olarak da 2016 yılında “Erken Klasik Dönem Projesi”ni başlatmıştır. Her iki projenin temel uğraş alanlarından biri, söz konusu dönemlerde ortaya konmuş […]