Kategoriler
Doç. Dr. Ahmet Yatkın, Uzm. Ümmühan Nazan Yatkın NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Halkla İlişkiler ve İletişim

Bu çalışmada, halkla ilişkiler ve genel olarak iletişim kavramları ve uygulama alanları üzerinde durulmuştur.Yönetici ve orta kademe yöneticilerimize, halkla ilişkiler faaliyetlerinde ve iletişimlerinde yararlı olacak konular kitapta ifade edilmeye çalışılmıştır. Halkla ilişkilerin gelişimi ve günümüzdeki önemi, bir yönetim işlevi olarak iletişim, iletişim engelleri, bu engellerin giderilmesi, örgütsel iletişim ve iletişimde kalite başlıkları altında konular detaylı […]

Kategoriler
Melis Seray Özden NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Aile Psikolojisi: Örnek Olaylarla Güncel Konular

Aile, toplumun çekirdeğini oluşturan en küçük birim olmakla beraber hem bireysel hem de toplumsal etkileriyle kişilerin hayatında büyük öneme sahiptir. Değişen yaşam koşullarıyla beraber aile dinamiklerinde de değişimler olmaktadır. Bu değişimler aile bireylerini çok yönlü olarak etkilemekte; dolayısıyla aile içerisinde oluşan sorunlar artmaktadır. Bu kitapta da evlilik, çocuk sahibi olma, aile içi iletişim, çatışmalar ve […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı

Yayın Tarihi: 27.09.2022 ISBN: 9786254177569 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 488 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 16.5 x 24 cm

Kategoriler
Dr. Savaş Takan, Doğukan Terzi NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

DevOps’a Giriş

Kimse yönetilmekten hoşlanmaz. Ancak en ufak bir hedef için bile organize olmak gerektiğinden, yönetmek ya da yönetilmek kaçınılmaz hâle gelir. Organizasyonun hedefi soyutlaşmaya başladığında, düşüncenin hızlı değişen doğası nedeniyle yönetimin de esnekleşmesi beklenir. Örneğin insan türünün doğa ile mücadelesinden ortaya çıkan bilgi yönetim modelleri, bilgisayarların yaygınlaşmasıyla, somut kavramların yönetiminden soyut kavramların yönetimine doğru evrimleşmiştir. Ancak […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Öğretim Teknolojileri

Pratikte yüzyıllardır süregelen bir geçmişe sahip olan öğretim teknolojileri, 20. yüzyılda daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle son yıllarda teknolojideki hızlı değişim ve gelişen öğrenme ihtiyaçlarıyla birlikte verilen önem ve gösterilen ilgi de artmıştır. Öğretim teknolojileri, öğrenmeyi daha etkili hâle getirmek amacıyla kullanılan araç gereçlerin yanı sıra, belirli öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek için uygun öğretim yöntem ve […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Hangi Terapi & Ruhsal Zorlanmalara Karşı Etkili Psikoterapi Önerileri

Psikolojik sorunlara yaklaşımda psikoterapiler, Freud’dan itibaren büyük yol kat etti. Psikanaliz, nesnel olarak ciddi bir devrimsel gelişmenin ilk işaretiydi. Gözler uzun süre onun üzerindeydi ve kendi dışına da taşarak başka alanları etkileyen bir rol oynadı. Dinamik bir süreç olan yaşam; mevcut kuramın, onun kavramlarının ve yönteminin sınırlarını zorluyordu ve farklı kuramcılar, çeşitli yaklaşımlarla psikodinamik terapileri […]

Kategoriler
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin

Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek & Uygulamalı Bir Rehber

Otizm ve benzeri güçlükler çeken çocukların başkalarının düşünceleri, inançları, istek ve niyetlerinden anlam çıkarabilmelerine yönelik çok sayıda ve nitelikli çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde bu güçlükler otizmin karakteristikleri olan sosyal ve iletişimsel problemlerin altında yatan temel nedenler olarak görülmektedir. Otizmi olan çocuklara zihin okumayı öğretme, “zihin kuramı” yoksunluğunun çocukların diğer alanlarda gösterdikleri işlevleriyle ilişkisini araştırtırmakta ve aynı zamanda […]

Kategoriler
Charles E. Schaefer NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Oyun Terapisinin Temelleri – Foundations of Play Therapy

Tamamen gözden geçirilmiş ve güncellenmiş yeni basımıyla, oyun terapisi alanında dönüm noktası niteliğinde bir rehber.“Oyun terapisinin babası” sayılan Charles E. Schaefer tarafından yayıma hazırlanan Oyun Terapisinin Temelleri, çocuk ve ergenlerle yürütülen oyun terapisi uygulamalarındaki birçok değişik yaklaşım ve yönteme dair en son gelişmeleri yansıtan eksiksiz bir rehberdir.Alanında uzman yazarların katkısıyla, bu geniş kapsamlı kaynak kitap […]

Kategoriler
Didem Turgut Çönkü, Derya Bayram NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Mindfulness-Bilinçli Farkındalık – Aileler ve Eğitimciler İçin Uygulamalı El Kitabı

“Mindfulness-Bilinçli Farkındalık; bizim kültürümüze, Mevlana’nın hoş görü, kabul ve açık olmaya dayalı felsefesiyle örtüşmesi nedeniyle de uyum sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bilinçli farkındalık, bilişsel bir esnekliği barındıran duygusal bir denge ve içsel süreçleri kabullenme, duygu durumunu regüle edebilme yeteneği olarak da görülebilir.Farkına varamadığımız duyguya sahip çıkamayız, bedenimizdeki etkisini hissetmeden dönüştüremeyiz. Yayın Tarihi: 19.09.2022 ISBN: 9786254069222 […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları

Günümüzde uluslararası güvenlik sorunları bireyleri, toplumları, devletleri ve tüm küreyi tehdit etmektedir. Tüm bu güvenlik özneleri, varoluşsal açıdan kendilerini güvenlik içinde hissetme yani potansiyel tehditlerden uzak olma eğilimindedir. Uluslararası İlişkiler disiplininin en önemli alt çalışma alanlarından birisi olan uluslararası güvenlik çalışmaları odaklandığı aktörler ve konular bakımından sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde olmuştur. Bu kapsamda […]