Kategoriler
Mehmet Fırat NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Uygulamadan Kurama Açık ve Uzaktan Öğrenme

Gelecek nesillere; sürekli tüketen, kendiyle ve çevresiyle uyumsuz bireylerin yaşadığı sorunlu bir dünya bırakmamak için daha dijital, daha hızlı ve daha akıllı teknolojiler kadar insanoğlunun fiziksel, psikolojik, biyokimyasal ve bilişsel gelişimini destekleyecek çalışmalara da odaklanmalıyız. İnanıyorum ki geçtiğimiz yüzyıllarda, modern bilim çağında, teknik ve teknoloji ile birlikte insanoğlunun öz gelişimine yatırım yapsaydık belki dünya bunca […]

Kategoriler
Nilüfer Voltan Acar NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Yeniden Terapötik İletişim Kişiler Arası İlişkiler

Terapötik iletişim uygulamasını yeniden ele alan Yeniden Terapötik İletişim, 2016-2017 akademik yılında en çok satan kitap ödülünü almıştır.Kitap, gerek psikolojik danışma alanındaki öğrenciler ve meslektaşlarım ve gerekse insana yardım mesleklerinde olan elemanların kullandıkları bir kaynak niteliğindedir. Şimdiye dek en az otuz bin kişiye ulaşılmıştır.Zevkle uygulamaya koyacağınız umuduyla.  Yayın Tarihi: 16.10.2021 ISBN: 9786051333458 Dil: TÜRKÇE Sayfa […]

Kategoriler
Arzu Girişken NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

CorporateEQ – Understanding and Managing Emotions

İn the current competitive environment, focuslng on the development of human Capital is increasingly becoming a competitive advantage for ali companies. Increasing the level of energy, motivation and passion of individuals vvithin an organization is key to increase productivity, decrease people turnover and improve the ability to cope with the increasingly frequent changes necessary to […]

Kategoriler
Mehmet Temizkan NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi

Günümüzde iletişim ve teknoloji alanında görülen baş döndürücü gelişme ve değişmeler bilginin üretilmesini, aktarılmasını, algılanıp yorumlanmasını daha önemli bir hâle getirmiştir. Bu bağlamda bilginin kaynakları da çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. Bunlara rağmen değişmeyen iki temel şey vardır. Birincisi bilginin yazılı ve görsel olarak sunulması zorunluluğu, ikincisi ise yazılı ve görsel olarak sunulan bilginin okunması, anlaşılması ve […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Temel Makroekonomik Göstergeler

Ekonomi; alaylısından okumuşuna, yedisinden yetmişine herkesin uzman (!) olduğu bir alandır. Bir yerlerde ekonomi hakkında konuşuluyorsa, herkesin mutlaka söyleyeceği bir sözü vardır. Bundan dolayı ekonomi sadece ekonomistlerin uğraş alanı olmaktan çıkmıştır. Ekonomi gerçekten herkesin kolaylıkla çözüm üretebileceği, stratejiler geliştirebileceği, politikalar sunabileceği bir alan mıdır? Peki herkesin ekonomi alanında uzman olduğu bir ülkede ekonomik sorunlar neden […]

Kategoriler
Kişisel Gelişim NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Sultan Okumuşoğlu

Çözüm Odaklı Olmak & Çözüm Odaklı Kısa Terapiler’e Kısa Bir Bakış

Bu kitapta anlatılan “Çözüm Odaklı Yaklaşım”, etkililiği çeşitli araştırmalarla gösterilmiş güçlü bir psikoterapi yaklaşımı ve aynı zamanda güçlü bir kendine yardım yaklaşımıdır. “Çözüm Odaklı Yaklaşım”a göre her insan aslında çözümleri yaratmak için gereken minimal becerilere zaten sahiptir. Hiçbir kişi mükemmel olmadığı gibi hiçbir problem de mükemmel olamaz; dolayısıyla sorunun var olmadığı ya da o kadar […]

Kategoriler
Adem Doğan, Göksel Göker İletişim-Medya NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Siyasal İletişim Araştırmaları

Siyasal İletişim Araştırmaları kitabı, teorik ve uygulamalı araştırmaları içeren makalelerden oluşmaktadır. Bu kitapta; yerel ve genel seçimlerdeki seçmen davranışını etkileyen faktörler, siyasal iletişim sürecinde kullanılan temel stratejiler, siyasal reklamların yerel seçimlerde kullanımı ve etkileri, basın ve siyaset ilişkisi değerlendirilmektedir.Kitabın önemli ayrıcalıklarından biri, genel ve yerel seçimlerde seçmen davranışına ilişkin araştırmaların bir arada bulunmasıdır. Ayrıca buna […]

Kategoriler
Akademik NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Prof.Dr. Osman Okka, Hasan Kazak

İslami Finansal Yönetim & Sistem ve Uygulama (Konvansiyonel Finansla Mukayeseli)

Günümüzde İslâmî finans sektörünün hızlı gelişmesi ve İslâmî fonların 2 trilyon doları aşması sebebiyle özellikle bu alandaki yayınlar giderek artmış ve İslâmî finansal kurumlar da önemli ölçüde kurumsal hâle gelmiştir. Bununla birlikte İslâmî finansın ulusal ve uluslararası firmalara yani adi, kollektif, komandit, limited, anonim, holding şirketlere uygulanması konusundaki çalışmalarsa çok yenidir. İşte bu kitap, bu […]

Kategoriler
İnceleme Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Fizyolojik Psikoloji

Davranışlarımızın biyolojik temellerine ilişkin multidisipliner araştırmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görmektedir. Fizyolojik psikoloji alanında özgün bir eser olma özelliğine sahip bu kitap, farklı üniversitelerin psikoloji, sinirbilimleri, fizyoloji, anatomi, nöroloji, psikiyatri, dil ve konuşma terapisi bölümlerinde görev yapan alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Kitapta; genetik, nöral iletim, sinir sistemi, beyin gelişimi, psikofarmakoloji, […]

Kategoriler
A.Kadir Tuna İşletme NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Bankalarda Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, şirketin yönetimi ile yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer pay sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle son yıllarda artan şirket skandalları ve krizler, şirketlerin kurumsal yapılarına ilişkin sorunların daha fazla tartışılmaya başlanmasını sağlamıştır. Bu çerçevede İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 1999 yılında üye ülkelerdeki şirketlere yol göstermesi amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkeleri rehberini yayımlamıştır. […]