Kategoriler
MANA YAYINLARI Mustafa Melikyan Söyleşi

Söyleşiler

Mustafa Melikyan, Devrim sonrası İranında ortaya çıkan “İslami Entelektüalizm” hareketinin önde gelen temsilcilerinden birisidir. Bu hareket gelenek ile modernite karşılaşması ve çatışmasına bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre geleneğin özünü dindarlık, modernliğin özünü ise akılcılık oluşturmaktadır. Dolayısıyla çözüm de dindarlık ile akılcılığı uzlaştırmaktan geçmektedir. Mustafa Melikyan da başlarda tıpkı Abdülkerim Suruş ve Müctehid Şebusteri gibi […]