Kategoriler
BENGİSU YAYINLARI Mustafa Cankurt Roman (yerli)

Sultan Melikşah

“Babasının vefatından sonra saltanat, dokuz büyük ve küçük kardeşi arasından ona mukarrer oldu. Nizâmü’l-mülk’ün isabetli görüşü, etkili azmi, çabası ve işbilirliği neticesinde mülk ona verildi.”(Reşîdüddîn-Camiü’d-Tevârih) “Melikşah, kahreden, zabteden, çevik, kıvrak, kahraman ve adil bir padişah idi. Padişahlığa ve saltanata layık vasıarın hepsiyle süslenmiş idi.”(Cüzcânî-Tabakât-ı Nâsırî) “Selçuklu Devletinin baharı, onun saltanat dönemi idi.Güzel bir yüze, takdir […]