Kategoriler
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Mehmet Okuyan

Kur’an Meal-Tefsir: Geniş Açıklamalı (Ciltli)

Nisan 2021’de ilk baskısını gerçekleştirdiğimiz Kur’an Meal-Tefsir’i orijinal Kur’an sayfalarına birebir uyumlu olacak şekilde 604 sayfa olarak hazırlamıştık. Sayfa sınırını aşmamak için de tefsir kısımlarını özetleyerek aynı sayfaya sığdırmak zorunda kalmıştık.Sizlerden gelen yoğun talep üzerine bu yeni çalışmamızda herhangi bir sayfa sınırlaması olmaksızın tefsir kısımlarını çok daha geniş bir şekilde ele almaya çalıştık. Böylece ayetlerin […]

Kategoriler
DÜŞÜN YAYINCILIK Kültür Mehmet Okuyan

Kur’an’a Göre Yedi Aşamada Ahiret

Kur’ân’da “Yüce Allah’a iman”la birlikte en sık kullanılan inanç esası “âhirete iman”dır. Bu bağlamda âhirete iman, dünya hayatına anlam kazandıran bir inanç prensibidir. Yaşadığı bu hayatın var ediliş gayesini bilenler, hesabını verecekleri dünya hayatını daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde, aynı zamanda sorumluluğunu idrak ederek yaşarlar. Takvâ denilen bu duyarlılık, kulun kendisine, canlı-cansız çevresine ve […]

Kategoriler
DÜŞÜN YAYINCILIK Kuran/ İncelemeleri Mehmet Okuyan

Kıssalar Ne Söyler? & Yaratılış ve Hz. Nuh

‘’Kıssalar devasa insanlık tarihi içerisinde lazım olan ne varsa, bir yol gösterici olarak karşımıza çıkıyor. Bu yürüyüşte hangi mihenk taşları öne çıkartılması gerekiyorsa, Cenab-ı Hakk o kıssaları Kur’an’a koymuş ve onları bir amaç çerçevesinde anlatmıştır. Böylece kıssa­ları inceleye- rek, insanlık serüveni hakkında doğru bilgi edinecek ve tarihten süzülen bu tecrübelerin, hayatımızda ne anlam ifade ettiğini […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme DÜŞÜN YAYINCILIK Mehmet Okuyan

Kıssalar Ne Söyler & Hz. İbrahim

“Kıssalar devasa insanlık tarihi içerisinde lazım olan ne varsa, bir yol gösterici olarak karşımıza çıkıyor. Bu yürüyüşte hangi mihenk taşları öne çıkartılması gerekiyorsa, Cenab-ı Hakk o kıssaları Kur’an’a koymuş ve onları bir amaç çerçevesinde anlatmıştır. Böylece kıssa­ları inceleyerek, insanlık serüveni hakkında doğru bilgi edinecek ve tarihten süzülen bu tecrübelerin, hayatımızda ne anlam ifade ettiğini ve […]

Kategoriler
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Kuran/ İncelemeleri Mehmet Okuyan

Kur’an Meal-Tefsir (Ciltli)

Ülkemizde yazılmış 300’ün üzerinde meal bulunurken, yeni bir meal daha yazmak için önemli bir gerekçemiz olmalıydı. Hazırlamış olduğumuz bu meali diğer meallerden ayıran nokta, verdiğimiz dipnotlar aracılığıyla, bir ayetin konuyla ilgili benzer diğer ayetlerle birlikte kolayca okunmasını sağlayacak sistematik bir ağ barındırmasıdır.Kur’an ayetleri bizzat Yüce Allah tarafından açıklandığı için bize düşen görev, hangi ayetin hangi […]