Kategoriler
LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK

Kadınlar Dünyası (Sayı 111-120) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 6

1913-1921 yılları arasında, toplam 209 sayı olarak yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Kadınlar Dünyası’nın ilk 100 sayısı 2009 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı “20. Yıl Özel Yayını” olarak Latin harfleriyle iki cilt halinde basıldı. Derginin geri kalan 109 sayısının Latin harfli basımına ise önce 101-110’uncu sayıları kapsayan 5. ciltle başlanmıştı. Bu […]

Kategoriler
Diğer LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK

Karagöz Gazetesinde Bir Siyasal Mizah Köşesi ve Ahmet Rasim

Ahmet Rasim yurdun toplumsal hafızasını işlediği “Amuca’nınKöşesi”nde, “başka türlü” bir yaşamın mümkünlüğünü sorgulatır. Siyasetten kültüre gözlemlerinin keşfedileceği kitap; tekil, türdeş, tek-tipçi, köktenci anlatılara karşı direnir. Tartışma ve çözülmeler dönemindehiçbir kamplaşmada yer almayan yazar için her şeyden önce insan ve onun hikâyesi önemlidir. Derdi, yazına ve yaşamlara dairdir. Anadolu’yu kasıp kavuran savaşların, yitimlerin ve medeniyet buhranlarının […]

Kategoriler
Hilal Karavar LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK Tarih

Atatürk Döneminde Madencilik (1923-1938)

28 Ağustos 1934 tarihinde Son Posta gazetesindeki bir ilan Atatürk Döneminde madenciliğin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların milli bir mesele olarak görüldüğünü ortaya koyar.“Ergani’den Mersin’e.Eğer Ergani Mersin’e bakır gönderebilirse Mersin’den de bu memlekete altın akacaktır.Bu vecizeyi kıymetlendirmek için Ergani istikraz tahvillerini kapışalım. Bu tahviller hariçten memlekete altın akımına sebep olduktan başka, sahiplerini de:1.Zengin yapar2.Paralarını emniyete alırC […]

Kategoriler
Kaan Kocaman LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK Tarih

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Rüşvet

Rüşvet, tarihin en eski suçlarından birisidir. Ekonomik şartlar ne olursa olsun her zaman varlığını sürdürmüştür. Rüşvet her ne kadar eski bir suç olsa da bir o kadar geleneği de içinde barındırır. İnsanlık tarihinin bir parçası olarak rüşvetin Osmanlı Devleti’nin alt ve üst kademelerin de birçok örneğinin mevcudiyeti şaşırtıcı değildir. İşte burada rüşvet, Osmanlı tarihinin konusu […]

Kategoriler
Diğer LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK

Siyanet (26 Mart – 16 Temmuz 1914) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, MücadeleCilt 4

26 Mart 1914-16 Temmuz 1914 tarihleri arasında haftalık olarak yayımlanan Sıyanet’in ancak 17 sayısına (26 Mart 1914-16 Temmuz 1914) ulaşılabilmiştir. İmtiyaz sahibi Melek Meliha, sorumlu müdürü Zaime Hayriye’dir. Yalnızca Müslüman kadınlardan kurulmuş olan İstihlak-ı Millî Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi derneğinin  yayın organı olarak düşenebileceğimiz Sıyanet, Müslüman kadınların çalışma hayatına doğru attıkları adımı desteklemek ve kolaylaştırmak amacını […]

Kategoriler
İngilizce LİBRA KİTAPÇILIK VE YAYINCILIK Metin Eloğlu, Oğuz Tansel

Dervish Bektashi Gems – Poems

«… Thus, instead of the master-subject relationship between God and Man, Bektashi anecdotes wish to introduce a relationship between two friendly beings who converse comfortably and who tolerate each other. In the Bektashi anecdotes, the roots of the jokes framed within daily incidents extend to a distant past and these metaphysical ideas. The genial personality […]