Kategoriler
İnceleme-Araştırma KAFKAS VAKFI YAYINLARI Mustafa Özsaray

Osmanlı Belgelerinde Kafkasya 2: Kuzey Kafkasya İmamı Şeyh Şamil

Şeyh Şâmil, XIX. yüzyılda Rus işgal harekâtına karşı Kuzey Kafkasya’da birbirinden ayrı olarak ortaya çıkan direniş hareketlerini yöneten liderlerin en meşhurudur. Rus işgaline karşı vatansever yerel beyler, hanlar, âlimler ve şeyhler öncülüğünde bütün Kuzey Kafkasyalılar tarafından ayrı ayrı verilen direniş hareketleri onun Dağıstan’da imam, yani devlet başkanı olarak seçilmesinden ve imamlığının diğer Kuzey Kafkasyalı beyler […]