Kategoriler
İmam Zehebi İTİSAM YAYINLARI

Siyeru Alamin Nübela Tercümesi (3. Cilt)

Zehebî henüz hayatta iken kendi nüshası esas alınarak 739-743 (1338-1342) yıllarında istinsah edilen ve günümüze ulaşan yazma nüshada adı Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ diye geçen eser çeşitli kaynaklarda Kitâbü’n-Nübelâʾ, Aʿyânü’n-nübelâʾ, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, Siyerü’n-nübelâʾ, Târîḫu’n-nübelâʾ ve Târîḫu’l-ʿulemâʾi’n-nübelâʾ şeklinde kaydedilmektedir. Müellif, Târîḫu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîri ve’l-aʿlâm adlı hacimli kitabını 726 (1326) yılında tamamladıktan sonra bu eserini kaleme almıştır.On dört cilt halinde […]

Kategoriler
İmam Gazali İTİSAM YAYINLARI

Ey Oğul (Arapça-Türkçe Metin)

Hamd, en güzel övgülere layık olan Allah (c.c)’a aittir. Yalnız O’ndan yardım diler ve O’ndan mağfiret isteriz. Kötülüklerden O’na sığınırız. O’nun hidayet verdiğini saptıracak kimsenin olmadığına iman ederiz. Mahlukatın en şereflisi olan Peygamber (a.s)’a salat ve selam ederiz.Elinizdeki bu kitap, İslam kültürel mirasımızda önemli bir yeri olan, başta tasavvuf, ahlak, fıkıh, kelam ve daha bir […]

Kategoriler
Ebul Ferec İbnul Cevzi İTİSAM YAYINLARI

Hevanın Kınanması (Ciltli) & Zemmul Heva

Açıklama• Kitabın yazılma nedeni; İstek üzere yazılması.İbnul Cevzi (Allah kendisine rahmet etsin) sayfa 19’da şöyle söylemiştir;“Hevasının kendisini yoldan çıkardığı ve bazı musibetlerle imtihanolan kimseler geldiler ve bu kitabı yazmam için bana şikâyette bulundular.Hastalıklarının nasıl tedavi edileceğini en güzel şekilde tarif etmemi istediler.Bende onlara dostlarını çok seven bir arkadaş gibi en güzel şekildenasihatlerde bulundum. Başarı yalnızca […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme İmam Zehebi İTİSAM YAYINLARI

Siyeru Alamin Nübela Tercümesi (Cilt 1)

Zehebî henüz hayatta iken kendi nüshası esas alınarak 739-743 (1338-1342) yıllarında istinsah edilen ve günümüze ulaşan yazma nüshada adı Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ diye geçen eser çeşitli kaynaklarda Kitâbü’n-Nübelâʾ, Aʿyânü’n-nübelâʾ, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, Siyerü’n-nübelâʾ, Târîḫu’n-nübelâʾ ve Târîḫu’l-ʿulemâʾi’n-nübelâʾ şeklinde kaydedilmektedir. Müellif, Târîḫu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîri ve’l-aʿlâm adlı hacimli kitabını 726 (1326) yılında tamamladıktan sonra bu eserini kaleme almıştır.On dört cilt halinde […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme İbn Kayyım El-Cevziyye İTİSAM YAYINLARI

Cennetteki Hayat (Ciltli)

Mümin kullarını ağırlamak için Firdevs cennetini hazırlayan Allah’ahamd olsun. O ki, onları Firdevs’e ulaştıran salih amelleri, kendileri içinkolaylaştırmış; artık onlar da başka bir işle meşgul olmamışlardır. O ki,onlar için Firdevs’in yolunu kolay eylemiş; böylece onlar, daha onlaryaratılmadan önce kendileri için yaratılan ve daha onlar var edilmedenönce, onları içine yerleştirdiği Firdevs’e ulaştıran yola, boyun eğerekgirmişlerdir. O […]

Kategoriler
Dr. Abdurrahman Re'fet el Başa Hadis-Sünnet İTİSAM YAYINLARI

Hanım Sahabilerin Hayatı (Ciltli)

Bu kitapta, İslamda büyük rolleri olan birçok hanımın hayatı anlatılmaktadır. Bu hanımların bazıları mü’minlerin anneleridir. Bazıları Hz. Peygamber’in (s.a.v) kızlarıdır. Bazıları Rasûlullah’ın ehl-i beytidir. Bazıları Allah’ın yedi kat semanın üstünden şikayetini duyduğu hanımlardır. Bazıları alîm ve habîr olan Allah’ın onlar hakkında Kur’an ayeti indirdiği hanımlardır. Bazıları, Cebrail’i gören hanımlardır. Bazıları Allah’ın kendisine ondan sonra asla […]

Kategoriler
İbn Kayyım El-Cevziyye İTİSAM YAYINLARI Tasavvuf

Rahmet Yağmurları

İnsanların kalpleri evlere benzer…  “Evler üç çeşittir. Birincisi kralın evidir ki burada kralın hazinesi, stok yaptığı malzemeleri ve mücevherleri vardır. İkincisi normal bir kişinin evidir. Bu evde de kralın hazineleri ve eşyaları gibi olmasa da o kişinin değerli eşyaları vs. vardır. Üçüncü ev ise tamamen boş olup hiçbir eşya bulunmaz. Şimdi bir hırsız gelmiş olsa […]