Kategoriler
İTİSAM YAYINCILIK Kültür Şatıbi

El i’tisam Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem

Endülüsün yetiştirdiği en büyük bilginlerden biri olan Şâtıbînin, el-İtisâm (özgün uygulamaya sıkı sıkıya sarılma) ismini verdiği bu kitabı, bidatlere karşı Kitap ve Sünneti savunan, bidatin mahiyetine ve tehlikelerine işaret eden bir hazinedir. Bu eseriyle o, İslâmın özgün algılama ve uygulama biçimine ters olarak topluma yayılan hurafe ve bidatleri açıklamaya, kurtuluş yollarını göstermeye çalışmıştır. Yaşadığı dönemde […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme İbn Teymiyye İTİSAM YAYINCILIK

Sırat-ı Mustakim (Ciltli)

Şeyhülislam İbn Teymiyye -rahimehullah- bu eserinde, Fatiha Suresi’nde beyan olunan Sırat-ı Müstakim (Dosdoğru Yol)’un ne olduğunu, gazaba uğrayanlar ile sapıkların yolundan nasıl uzaklaşmak gerektiğini, onları taklit etmememizin, onların adet ve yaşayışlarına benzemekten uzak durmamızın zorunluluğunu ayet ve hadisler ile selef ve halef alimlerinin görüşlerinden yola çıkarak ele almaktadır. Ayrıca bunların yanında bidatler ve bu konuda […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme İmam Gazali İTİSAM YAYINCILIK

Abidler Yolu (Minhacul Abidin) (Ciltli)

İmam Gazali bu kitabı ömrünün sonlarında yazmış ve ihyaya yapılması muhtemel olan bir takım itirazlara karşılık herkesin ittifakla kabul edebileceği bir kitap olarak düşünmüştür.Minhacü’l Abidin; Allah’a ibadet edenlerin izlemesi/gitmesi gereken yol/yöntem anlamına gelir.Allah insanı ibadet etmek için yaratmıştır. Dolayısıyla her insan abiddir, ibadet eden varlıktır. Bilinçli ibadet etmek insanı diğer varlıklardan ayıran özelliktir. İnsan ibadeti […]