Kategoriler
Eren Özdemir, Orhan Kalaycı İşletme SCALA YAYINCILIK

Agile Dönüşüm & Organizasyonel Çevik Dönüşümler İçin 5 Önemli Adım

Agile dönüşümü gerçekleştirmek bilimsel bir yaklaşım gerektirir.Tüm şirketler için tek bir çözümü uygulamak evrensel olarak geçerli değildir.Kitap bu konuyu bir hastalığın iyileşmesi olarak başarılı bir şekilde ele alıyor.Al Shalloway – Agile at Scale Programs Director at Project Management Institute(PMI), ABD Bu kitap yazarlarının gerçek dünya deneyimlerini gösteriyor.Hızlı ilerlemek isteyen şirketlere şiddetle tavsiye ederim.Ali Dasdan – Head of Engineering -Confluence Cloud at Atlassian, […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM İşletme Komisyon

İnsan Kaynakları Yönetimi (Komisyon)

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş : İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler *İş Analizi ve İş Dizaynı *İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi *Eğitim ve Geliştirme *Performans Değerlendirme *Kariyer Geliştirme *İş Değerleme *Ücret Yönetimi *İş Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi *İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları *Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yayın Tarihi: 20.08.2021 ISBN: 9786052421314 Dil: TÜRKÇE […]

Kategoriler
İşletme SAY YAYINLARI Stephen Soundering

Yönetim 101

Bir işletmenin başarılı olması için etkili personel yönetimi şarttır. Yöneticilik ile ilgili kitaplar genellikle en iyi uygulamaların ayrıntılarını öyle sıkıcı şekilde ele alır ki, en uyanık CEO’nun bile uykusunu getirir. Yönetim 101 bu tür sıkıcı açıklamaları bir kenara itiyor ve gerçek deneyimleri baz alıyor. Personelinizi hem üretken hem de mutlu kılarak şirketinizi, departmanınızı ya da […]

Kategoriler
GAZİ KİTABEVİ İşletme Öğr. Gör. Bekir Değirmenci, Doç.Dr. Mehmet Aytekin

Çalışanların Çevreci Davranışları: Merinos A.Ş. Uygulaması (Kavram-Teori-Uygulama)

Yayın Tarihi: 07.08.2021 ISBN: 9786257588980 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 145 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 16 x 24 cm

Kategoriler
A.Kadir Tuna İşletme NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Bankalarda Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, şirketin yönetimi ile yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer pay sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle son yıllarda artan şirket skandalları ve krizler, şirketlerin kurumsal yapılarına ilişkin sorunların daha fazla tartışılmaya başlanmasını sağlamıştır. Bu çerçevede İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 1999 yılında üye ülkelerdeki şirketlere yol göstermesi amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkeleri rehberini yayımlamıştır. […]

Kategoriler
GAZİ KİTABEVİ İşletme

Sağlık Ekonomisinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar

İçindekilerBÖLÜM I – Covid 19 Pandemisinin Enerji Piyasası Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi BÖLÜM II – Sağlık Ekonomisinde Blokzincir Uygulamaları BÖLÜM III – Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel Etkinlik ve Verimlilik Arayışı: E-Sağlık Uygulamaları Üzerinden Bir Değerlendirme BÖLÜM IV – Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü BÖLÜM V – Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi  BÖLÜM VI – OECD […]

Kategoriler
ADRES YAYINLARI Henri Fayol İşletme

Genel ve Endüstriyel Yönetim

Fransız maden mühendisi Heri Fayol, gerek endüstriyel işletmelerde, gerekse kamu yönetiminde, belli bir yönetim dahilinde “yönetim ilkelerini” geliştiren bir yönetim öncüsüdür. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bizzat mühendis ve idareci olarak çalıştığı büyük madencilik işletmelerindeki deneyimlerini sistematik bir şekilde kaleme alan Fayol’un bu eseri, kendinden sonraki çalışmalarına öncülük etmesi ve iddialarının hâlen güncelliğini […]

Kategoriler
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Yerdelen Kaygın, Hasan Ayaydın GAZİ KİTABEVİ İşletme

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe Ve Finans Üzerine Güncel Araştırmalar

İçindekilerBölümCovid-19 Küresel Pandemisinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Etkileri: Tespitler ve Politika ÖnerileriBölümMuhasebe Meslek Mensuplarının Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standartları’nı (BOBİ FRS) Algılama Düzeyleri Üzerine Kars İlinde Bir AraştırmaBölümKOBİ’lerin Finansal SorunlarıBölümBasel-II Kriterlerinin KOBİ Finansman Maliyetlerine Etkisi: Örnek Bir Uygulama Makroekonomik Değişkenlerin BIST KOBİ Sanayi Endeksine Etkisi: BIST 100 Endeksi İle Karşılaştırmalı Eşbütünleşme […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM İşletme

Örgütsel Davranış Kuramları

*Örgütsel Davranış Alanının Ontolojisi ve Epistemolojisi Üzerine Bir Tartışma *Eşitlik Kuramı *Sosyal Kimlik Kuramı *Kaynak Esaslı Davranış Kuramları *Beklenti ve Geliştirilmiş Beklenti Kuramı *Sosyal Öğrenme Kuramı *Birey-Örgüt Uyumu Kuramı *Sosyal Mübadele Kuramı *İş Özellikleri Kuramı *Duygusal Olaylar Kuramı *Sosyal Ağ Kuramı ve Olumsuz İlişkiler Editor: Senay Yürür Yayın Tarihi: 12.04.2021 ISBN: 9786053333876 Dil: TÜRKÇE Sayfa […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM İşletme Prof. Dr. Mümin Ertürk

İşletme Biliminin Temel İlkeleri

* İşletme Bilimi ile İlgili Genel Bilgiler * İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar * İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi, Amaçları ve Sorumlulukları * İşletmelerin Sınıflandırılması  * İşletmenin Kuruluşu * İşletme Fonksiyonları * Yönetim Fonksiyonu * Üretim Fonksiyonu * Pazarlama Fonksiyonu * İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu * Finansman (Para Bulma ve Yatırım) Fonksiyonu […]