Kategoriler
DOĞAN NOVUS Ferhat Jak İçöz İnceleme

Kendine Yabancı

Bir yanımız kendimize hep yabancı. Bu kitabın ismi, kitabı yazmak için işlerden güçlerden çekilip ilk satırlarını yazmaya başladığım sırada adeta kendini kulağıma fısıldadı: Kendine Yabancı. İlk kitabım Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği’nde Milan Kundera’ya bir gönderme yapmak hoşuma gitmişti, bu kitabımda ise başlığım aracılığıyla diğer bir edebi idolüm Albert Camus’ye gönderme yapmış oldum. Albert Camus’nün kült kitabının kahramanı Meursault, […]

Kategoriler
Arzu Atılgan İnceleme KÖK YAYINCILIK

Emin Özdemir'in Dil.Edebiyatı ve Eğitim Anlayışı

Emin Özdemir, Türkçenin özleştirilmesi ve geliştirilmesi için büyük çabalar harcayan, nice öğrenciler yetiştirip nice yapıtlara imza atan, öğrencilerine sıklıkla hatırlattığı “Boş çuval dik durmaz, okuyun.” sözünü yaşam felsefesi olarak benimsemiş büyük bir dil ustasıdır. Yapıtlarında Türkçenin tarihi gelişimine olduğu kadar güncel sorunlarına da değinmiş, ‘sözcükler’in çok katmanlı boyutlarını irdeleyerek Türkçenin zenginliğini sergilemeye çalışmıştır. Prof. Dr. […]

Kategoriler
İnceleme Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Fizyolojik Psikoloji

Davranışlarımızın biyolojik temellerine ilişkin multidisipliner araştırmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görmektedir. Fizyolojik psikoloji alanında özgün bir eser olma özelliğine sahip bu kitap, farklı üniversitelerin psikoloji, sinirbilimleri, fizyoloji, anatomi, nöroloji, psikiyatri, dil ve konuşma terapisi bölümlerinde görev yapan alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Kitapta; genetik, nöral iletim, sinir sistemi, beyin gelişimi, psikofarmakoloji, […]

Kategoriler
DERGAH YAYINLARI İnceleme Şerif Eskin

Zaman ve Hafızanın Kıyısında & Tanpınar'ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi

Bir sanatkâr-yazar, bir filozoftan nasıl beslenir? Zihnî serüveninde bu etkileri nereye oturtur? Edebi bir eserde felsefî bir düşünce nasıl tezahür eder? Bergson felsefesinin Tanpınar’ın eserlerindeki izdüşümleri ve üstlendiği kurucu rol çokça zikredilmiştir. Bu konuda deneme-makale hacminde ve tematik açıdan sınırlı müstakil çalışmaların yanında birçok araştırma, inceleme ve monografide Tanpınar-Bergson etkileşimine dair çok sayıda değinilerde bulunulmuştur. […]

Kategoriler
Celal Kudat DORA YAYINLARI İnceleme

Metinlerle Alman Edebiyatı & Deutsche Literatur

Yabancı Dil Öğretiminde İki Bakış AçısıGünümüzde yabancı dil öğretiminde amaçlar belirlenirken,dil öğretiminin özellikle iki işlevi, iki bakış açısı göz önündetutulmaktadır: 1. Kullanımsal Bakış, 2. Eğitsel Bakış.1. Kullanımsal bakış dili bir bildirişim aracı olarak görür,dil kişinin günlük yaşamında başarıya ulaşmasında yardımcıolan önemli bir araçtır. Yabancı dil bilmek kişiye hem özelyaşamında karışçılaşacağı olanaklardan yararlanmada, hem deişe girme, […]

Kategoriler
İnceleme KLAROS YAYINLARI Seçkin Zengin

Seçkin Poetikalar Aşık Veysel

“Bu noktada halk müziğinin ve şiirinin kır temelli ve kırın sonucu olması halkla ilişkilendirilmesine ve halkın müziği olarak tanımlanıp kabul edilmesine yetmiştir. Modernizm sonrasını geçersek halk denince taşra ve kır ahalileri anlanmış böylelikle merkez halkla arasına öyle kolay kapatılması mümkün olmayan bir uzaklık koymuş ve oradan bakmıştır. Cumhuriyetin bunu kırma eğilimi içinde olması başta sözünü ettiğim […]

Kategoriler
İnceleme KLAROS YAYINLARI Seçkin Zengin

Seçkin Poetikalar Ahmet Erhan

“Hayat ve Ölüm (30.yılında şiiri ve yazısıyla Ahmet Erhan, Kül Sanat,2006) daha çok Ahmet Erhan’ın (8 Şubat 1958-4 Ağustos 2014) kitapları üstünden ilerlemeye çalışan bir değerlendirmenin oluşturduğu yazılar toplamıydı. Kitapta Ahmet Erhan’ın devrimci sarhoşluğu gibi genelle ilişkilendirilmesi mümkün bir yazı olsa da daha çok yayımlandıkları dönemde tek tek kitapların değerlendirme konusu yapılması ve onlar üzerinden […]

Kategoriler
EPONA KİTAP İnceleme Kollektif

Çevrimiçi Ortamlarda Grup Terapileri

2021 yılında çevrimiçi psikodramaya başarılı bir katkı. Bu kitap hem kullanışlı, hem de çok önemli.”Márcia Karp, M.A. TEP, Uluslararası Psikodrama Uygulayıcısı, Eğitmeni ve Süpervizörü; JL & Zerka Moreno’nun ilk mezunlarından; ‘Handbook of Psychodrama’, ‘Psychodrama: Inspiration & Technique’, ‘Psychodrama since Moreno’ kitaplarının editörü.  “Bu kitabın yazarları, çevrimiçi sunulan grup psikoterapisinin başarısı hakkında derin bir keşif, yenilikçi fikirler […]

Kategoriler
Dr. Kemal Sayar İnceleme KAPI YAYINLARI

Hüzün Hastalığı

Herkesin kesintisiz mutlu olmaya ya da mutluymuş gibi görünmeye şartlandığı bir çağdayız. Keyifsizlik anlarının dahi “minör depresyon” adını aldığı zamanlar. Herkesin “en mutlu, en güzel, en şanslı, en başarılı ve her koşulda pozitif” olmasını öğütleyen Batı menşeli psikoloji anlayışının karşısında, hüznün doya doya yaşanması bile pek mümkün değil artık. Kemal Sayar, böyle mutluluk tariflerinin peşinden koşmaya […]

Kategoriler
Ahmet Kutsi Tecer BİLGE KÜLTÜR SANAT İnceleme

Koçyiğit Köroğlu

Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda halk edebiyatından esinlenen ama çağdaş kalıplara uygun yazılmış oyunların ilk örneklerini veren Ahmet Kutsi Tecer, “Koçyiğit Köroğlu”nun konusunu Köroğlu hikâyelerinden seçer. Köroğlu bir Oğuz destanı kahramanıdır. Olaylar Anadolu’da, İslamiyet öncesinde geçer. Türk efsanelerinde Gök ile Yer, tanrısal kudretlerdir. İnsanoğlu, bu ikisi arasındaki varlıktır. Eserin yapısı bu ikileme dayanır.Köroğlu- Bolubeyi çatışması, ezilen halkın […]