Kategoriler
ANADOLU AY YAYINLARI İnceleme-Araştırma Veli Şirin

İlk Müslüman Türk Devletleri & Siyasi ve Kültürel

Bu eserde, sizleri tarihin derin dehlizlerinde kaybolmaktan kurtarıp, bir bütün halinde şanlı tarihimizin bir bölümünü görmenizi ve kavramanızı sağlamaya çalıştım. Övgü ve yergilerden uzak durdum. Çünkü tarih ilminin en büyük özelliği, tarafsız, objektif, belgelere dayalı olması ve sadece en doğru ve gerçeği vermeye çalışmasıdır. Her ne kadar bu çok zor ise de, böyle yapmaya çalıştım. […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Olgun Akbulut ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Azınlık Haklarının Tarihsel Gelişimi

Elinizdeki çalışma; azınlık kimdir; ırksal azınlık mı, etnik azınlık mı; dinsel azınlık mı, mezhep azınlığı mı; dilsel azınlık mı, kültürel azınlık mı; azınlık mı, yerli halk mı; kurucu unsur ne demektir, azınlık hakları nelerdir; ana dilinde eğitim mi, ana dilinin öğretimi mi; azınlıkların katılım hakları; azınlık dilinde kamu hizmeti almak mümkün mü, azınlık dilinde yargılama […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma Michael A. Reynolds TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

İmparatorlukların Çöküşü & Osmanlı-Rus Çatışması 1908-1918

Osmanlı ve Rus imparatorluklarının çöküşü, çağdaş tarihte büyük bir dönüm noktasıdır. Bu imparatorlukların çözülmesi Birinci Dünya Savaşı’nın hem sebebi hem de sonucu olurken, milyonlarca insanın da ölümüne yol açtı. Ortadoğu ile Avrasya’nın çehresini geri dönüşsüz bir şekilde değiştiren bu çöküşün etkileri günümüzde Türkiye, Arap ülkeleri ve Kafkasya’da halen sürmektedir.  Çevirmen: Yücel Aşıkoğlu Yayın Tarihi: 21.09.2021 […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma KAYIHAN YAYINLARI Rüya Nuriye İlhan

Kızılelma 1 / Kayı Boyundan Cihan Devletine (623 Yıllık Ülkü)

Osmanlı askerlerini vermiş olduğu söze rağmen diri diri toprağa gömen Timur, nasıl bir mutasavvıf olarak kabul edilebilir?Mülkiyette ortaklığı savunan ve buna kadınları da dahil eden Şeyh Bedreddin kime ve hangi ölçülere göre kahramandır?Tarih ne hikâye ne masal ne de efsanedir. Tarih hamasetle de anlaşılamaz. İnsan tarihi ile kavgalı olduğu müddetçe gerçek kimliğini ve aidiyet duygusunu […]

Kategoriler
İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI Vilhelm Thomsen

Rus Devleti’nin Kökenleri ve Eski Rusya Ve İskandinavya Arasındaki İlişkiler

Ünlü Türkolog ve dilbilimci Vilhelm Thomsen, 1876’da Oxford’da halka açık 3 ders verdi. Bu derslerde Rus toplumunun ve devletinin kökenlerine eğilmiş ve İskandinavya’yla süregelen bağı incelemişti. Rus ve İskandinav toplumlarının kökenlerine inerken sadece tarihi kayıtları incelemekle kalmamış, hem alfabeyle hem de lisanla alakalı bağlantıları da ortaya çıkarmıştı. Thomsen’in verdiği dersler Rusya ve İskandinavya’nın ortak köklerine […]

Kategoriler
Burak Dalgın İnceleme-Araştırma KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

İstanbulîn & Türk Modernleşmesinin Doğum Hikayeleri

Türk tarihinde Batılılaşmanın “resmi makamlar” aracılığıyla gerçekleştirilen ilk somut adımı Tanzimat Fermanı’dır. Diğer adıyla, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunur. Sonrası “imparatorluğun en uzun yüzyılı”. Batılılaşma, dönem itibariyle birçok açıdan “modernleşme” olarak görülür ve tepeden tırnağa gerek resmi kurumlar gerek sosyal ve kültürel anlamda imparatorluk topraklarında alışılmışın dışında […]

Kategoriler
Gordon Kerr İnceleme-Araştırma SAY YAYINLARI

Kısa Afrika Tarihi

Charles Darwin, 1871 yılında kaleme aldığı insanın Türeyişi adlı kitabında Afrika’nın “insanlığın beşiği” olduğunu söylediğinde Avrupa’da yer yerinden oynadı. Avrupalıların “üstün olma” söylemlerine gölge düşüren bu iddia 1950’lerden sonra yapılan araştırmalarla doğrulandı. Dünya üzerindeki kara alanının beşte birinden daha büyük bir alanı kaplayan, elli dört egemen devletiyle şaşırtıcı bollukta farklı insan, etnik yapı, toplum ve […]

Kategoriler
BİLGE KÜLTÜR SANAT İnceleme-Araştırma Mehmet Ali Kaya

Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi 1 & Tarih Öncesi Çağlardan Demir Devri'ne Kadar

“Türkiye’nin Eskiçağ tarihi” denildiğinde akla ilk gelen “Küçük Asya” ve “Anadolu” isimlerinin tarihi, Türkiye’nin tarihi kadar eski değildir. Türkiye’nin Eskiçağ tarihini siyasal, sosyal ya da kültürel anlamda oluşturanlar, bugünkü Türkiye topraklarından hiçbir zaman “Küçük Asya” ya da “Anadolu” diye söz etmemiştir. Merkezi Orta Anadolu olmak üzere Türkiye’nin bilinen ilk ismi “Hatti Ülkesi”dir ve bu bölgeye […]

Kategoriler
BİLGE KÜLTÜR SANAT İnceleme-Araştırma Mehmet Ali Kaya

Türkiye’nin Eskiçağ Tarihi 3 & Hellenistik Dönem

Büyük İskender’in imparatorluğu döneminden (İÖ 334-323) başlayıp İÖ 30 yılına kadar devam eden, takriben 300 yıllık zaman dilimi tarihte Hellenistik Dönem olarak bilinir. Sentez bir kültürün yaratıldığı bu dönemin aktörleri, Ptolemaioslar (Mısır), Seleukoslar (Suriye), Kappadokya, Pontos, Bithynia, Pergamon krallıkları ile İÖ 278/277 yılında göçle gelip Orta Anadolu’ya yerleşen Galatlar, diğer yerli kabileler ve kent devletleridir.Hellenistik […]

Kategoriler
Ensar Macit İnceleme-Araştırma SELENGE YAYINLARI

Timurlular (1370-1507)

Orta Çağ’da bozkırın sınırlarını aşarak Avrupa’ya uzanan bir devlet kuran Timur, tesis ettiği yapıyı iki sacayağına dayandırmıştı. Bunlardan biri Cengiz Yasası, diğeriyse İslâm şeriatıydı. Timur, girdiği tüm savaşlarda düşmanlarının zaafları üzerine yoğunlaşmış, kaybedeceğini düşündüğü savaştan uzak durarak diplomasiye başvurmuştur. 1370 yılında kurduğu devlet, Timur’un stratejik dehası sayesinde Hindistan’dan Moskova’ya, İran’dan Orta Asya ve Anadolu’ya kadar […]