Kategoriler
FOL KİTAP Immanuel Kant

Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı

Kant’ın eleştiri öncesi yapıtlarının en önemlilerinden biri olan Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, aynı zamanda astronomi ve kozmoloji tarihinde bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu yapıtın bilim tarihindeki yerinin yanı sıra Kant’ın zihinsel gelişimindeki yerini görerek bir sonuca varmamız açısından yapıtın incelenmesi bugün için bile değer taşımaktadır… Kozmolojik spekülasyonun Kant düşüncesindeki rolüne gereken önemi vermediğimiz […]

Kategoriler
Diğer FOL KİTAP Immanuel Kant

Yaşamın Anlamı

Alman filozof Immanuel Kant, felsefe tarihine yön veren en önemli düşünürlerden biridir. Öyle ki Heine, etkisi bakımından Kant’ın yapıtlarını, Fransız Devrimi’nden daha önemli görür. Onun öğretisini kavrayan her zihinde, Schopenhauer’ın deyimiyle, manevi anlamda bir yeniden doğuş meydana gelir. Bu kitap, Kant’ın neredeyse beş bin sayfayı bulan yapıtlarından seçildi. Kant’ın dünya görüşünü yansıtan bu seçkinin amacı, […]

Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI Immanuel Kant İngilizce

Perpetual Peace

On the other hand, the solution of the second problem—the problem of political wisdom—forces itself, we may say, upon us; it is quite obvious to every one, and puts all crooked dealings to shame; it leads, too, straight to the desired end, while at the same time, discretion warns us not to drag in the […]

Kategoriler
Diğer ELİS YAYINLARI Immanuel Kant

Salt Aklın Sınırları Dahilinde Din

“Ahlak, özgür ve dolayısıyla aklı sayesinde koşulsuz yasaya bağlı bir varlık olan insan kavramı üzerine inşa edildiği sürece, insan ne ödevini tanımak için kendi üzerinde bir varlık idesine ne de ödevini gözetmek için ahlak yasasından başka bir güdüye ihtiyaç duyar… Ahlak, her ne kadar kendi maksatları için iradenin belirleniminden önceki bir amaç tasavvuruna ihtiyaç duymasa […]

Kategoriler
Genel Immanuel Kant SEN YAYINLARI

Eğitim Üzerine

“Eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil, o toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır.”“İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır”“İnsanoğlu yalnızca eğitim vasıtasıyla insan olabilir”Aydınlanma düşünürü Immanuel Kant, eğitim felsefesinin klasiklerinden biri olan bu kitabında eğitimi “nesiller boyu tatbikatla kusursuz hale ulaştırılması gereken bir sanat, bir uzmanlık” olarak tanımlıyor. Kant bize eğitim meselesini James, Dewey ve Skinner […]

Kategoriler
Immanuel Kant KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ Roman (çeviri)

Fragmanlar

Alman filozof Immanuel Kant’ın “kitap” haline getirilip yayımlanması uzun yıllar alan evrakı metrukesi Opus postumum içindeki son dosya. 1796’da 72 yaşındayken başlayıp 1803 yılına, hem bedensel hem zihinsel olarak dermanı tükeninceye kadar yazmayı sürdürdüğü tamamlanmamış yapıtının, kimilerine göre ise “bunaklık kitabının” son deminden bir seçme. Ardında, felsefe tarihinin seyrine yön veren bir büyük yapıt, magnum […]