Kategoriler
Antropoloji İlker Balkan KANON KİTAP

Ockham’ın Usturası & İnanç, Kanı ve Kanaat Üzerine

“Tüm olasılıkların eşit olduğu bir ortamda, en basit açıklama doğruya en yatkın olandır.”Yedi asırlık bu “sadeleştirme” ilkesi, modern toplumu anlamak için geliştirilen modellere de uygulanabilir mi? Postmodern dünyanın, bir yandan insanlara konulan sınırların anlamsızlığına, diğer yandan da köktenci önyargılarla beslenen yeni bir muhafazakârlık türüne yol açan yapısı, gerçeği her zamankinden uzak ve gerçeğe ulaşma yollarını […]