Kategoriler
Araştırma-Inceleme İbn Teymiyye İTİSAM YAYINCILIK

Sırat-ı Mustakim (Ciltli)

Şeyhülislam İbn Teymiyye -rahimehullah- bu eserinde, Fatiha Suresi’nde beyan olunan Sırat-ı Müstakim (Dosdoğru Yol)’un ne olduğunu, gazaba uğrayanlar ile sapıkların yolundan nasıl uzaklaşmak gerektiğini, onları taklit etmememizin, onların adet ve yaşayışlarına benzemekten uzak durmamızın zorunluluğunu ayet ve hadisler ile selef ve halef alimlerinin görüşlerinden yola çıkarak ele almaktadır. Ayrıca bunların yanında bidatler ve bu konuda […]