Kategoriler
Armağan Hatice Aynur, Tuncay Zorlu, Fatma M. Şen, Didar Bayır, Magda Makhlouf, Jan Pieter Hogendijk ÖTÜKEN NEŞRİYAT

Ekmeleddin İhsanoğlu’na Armağan & İlim ve İrfan Yolunda Bir Hezarfen

IRCICA’nın zaman içinde iktidarların siyasî görüşlerine bağlı olarak devamı ve gelişmesi hakkında doğrusu kaygı içindeydim. Fakat Ekmeleddin Bey’in ikna kudreti, diplomatlığı ve çalışması bu müessesenin gerilemesine değil, büyük ilerlemeler yapmasına yardım etmiştir. IRCICA, bugün yapısı içinde çok değerli bir kütüphanesi, belge koleksiyonları, İslâm ve Osmanlı araştırmaları üzerindeki yayınlarıyla müstesna bir kültür merkezi hâline gelmiştir. Halil […]