Kategoriler
GECE KİTAPLIĞI H. Mine Miskioğlu Şiir (yerli)

İnsanlık Halleri

Hayatın anlamı herkese göre değişebilir…  Gerçeğin bilgisine ulaşmaya ve özgür olmaya çabalamak bir yandan, ancak bu şekilde ulaşılabileceğine inandığım erdemin, iyiliğin ve sevginin paylaşımı ile birlikte gelişerek çoğal(t)maya çalışmak öte yandan ve insanın acısını ve çaresizliğini ortadan kaldırmaya hizmet etmek bir diğer yandan, anlamlı kılan temel unsurlar yaşamı, kanaatimce…  Dolayısıyla, “yolu sevgiden ve bilgiden geçen herkesle, bir […]