Kategoriler
FOL KİTAP George Edward Moore

Felsefenin Temel Problemleri

G. E. Moore’un yarım yüzyılı aşan entelektüel serüveninde önem taşıyan yazılarını bir araya getiren bu kitap modern felsefeyi şekillendirmiş temel sorunlara dair faydalı değerlendirmeler içeriyor.  Moore bu kitapta doğru bilginin kaynakları, gerçekliği bilmenin koşulları, algılama ile var olma arasında varsayılan ilişkilerin mahiyeti gibi konulara odaklanıyor. Özellikle idealistlerle, kuşkucularla, yer yer de faydacılarla tartışıyor ve onların […]

Kategoriler
FOL KİTAP Max J. Charlesworth

Platon’dan Derrida’ya Felsefe ve Din

Felsefe ve din arasında nasıl bir ilişki var? Felsefe dinin hizmetçisi mi? Görevi onu savunup temellendirmek mi? Felsefenin amacı bizi dinî bir dünya görüşüne ve yaşam tarzına ulaştırmak mı? Yoksa bu ikisinin alanları tamamen ayrı mı olmalı? Belki de felsefenin görevi imanın imkân koşullarını belirlemektir sadece. Peki ya postmodernist bir din felsefesi mümkün mü? Avustralyalı […]

Kategoriler
Feza Günergun, Dr. Derya Gürses Tarbuck FOL KİTAP

Herkes İçin Bilim Seti (4 Buklet Kitap)

Herkes İçin Bilim Tarihi –Derya Gürses TarbuckBu kitap altı tema üzerinden bilim tarihi disiplinini tanıtmayı amaçlıyor. Her tema başlığı altında birer tarihçe, metodoloji tanıtımı ve disiplin eleştirisi yer alıyor. Böylelikle kitap, okura bu disiplin bünyesindeki tartışmalar hakkında temel seviyede bir fikir vermeyi, bu alandaki literatürü tanıtmayı ve tartışmayı hedefliyor. Herkes İçin Bilim Felsefesi –Umut MorkoçBu kitapçık, […]

Kategoriler
FOL KİTAP Gavin D. Brockett

Ne Mutlu Türk’üm Diyene & Türk-Müslüman Kimliğinin Müzakeresi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, savaştan yenik çıkmış perişan bir halkın ortak bir amaç etrafında kenetlendiğinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtlarından biri olmayı sürdürüyor. Peki, halk ‘Türk milli kimliğini’ ne zaman ve nasıl sahiplendi? Resmi tarih, Cumhuriyet’in kuruluşuyla taçlanan süreci, ezelden beri var olan Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kendine gelişi, ‘uyanışı’ olarak gördü. Atatürk’ün ilke […]

Kategoriler
Erik J. Larson FOL KİTAP

Yapay Zeka Miti

“Duru dili ve öğretici bilgileriyle, yapay zekânın tarihinden, süperzeki makinelerin yolda olduğu kehanetlerine kadar, didiklenmedik konu bırakmayan muhteşem bir kitap bu.” Oren Etzioni Allen Yapay Zekâ Enstitüsü’nün CEO’su “Yapay zekâ nedir, ne değildir gerçekten öğrenmek istiyorsanız bu kitabı mutlak okuyun derim. Geleceğin yapay zekâsına duyulan hayranlığın bugün her türlü ilerleme için sahip olduğumuz tek kaynağın, yani […]

Kategoriler
FOL KİTAP John Waller

Mikrobun Keşfi & Dünyayı Değiştiren Devrimin Kısa Tarihi

Gerçek devrimler dünyamızın çehresini ve ona bakışımızı değiştirir.  1880-1900 yılları arasında gerçekleşen olağanüstü bilimsel devrim, sadece yirmi yıl içinde bizim dünyaya bakışımızı sonsuza dek değiştirdi.  Batılı hekimler, mikropların varlığını kanıtlayıp hastalıkların nedenleri ve doğası hakkında binlerce yıldır süregelen yanlış fikirleri ve eski tedavi yöntemlerini birer birer terk etti.  Bu kitap, tıp tarihindeki en büyük ilerlemelerden biri […]

Kategoriler
FOL KİTAP Marie-Frederique Pellegrin

Tanrı

Plotinos’tan Ricoeur’e Spinoza’dan Weil’e Tanrı’nın Öyküsü“Tanrı’nın özü, hayalgücünün nesnelleştirilmiş özüdür. Tanrı kalbin arzuladığı ve heves duyduğu her şeydir.”Feuerbach “Tanrı ya vardır ya da yoktur. Hangi tarafa yöneleceğiz? Çekinmeden Tanrı’nın var olduğu üzerine bahse girin!”Pascal “Gerçekten de biz filozoflar ve ‘özgür ruhlar’, ‘yaşlı tanrı’nın ‘öldüğü’ haberi karşısında yeni bir şafağın ışıklarıyla uyanmış gibi hissediyoruz: Kalbimiz minnettarlıkla, […]

Kategoriler
FOL KİTAP

21. Yüzyıl için Tanrı

Modern bilim, dünyayı anlamamızda devrim yarattı. Büyük Patlama evrenin başlangıcına dair bir ışık yaktı.Nasıl insan olduk sorusu, evrimsel varlık hiyerarşisinin bulgularıyla yanıtlandı. Einstein, bildiğimiz maddenin enerjiye dönüştüğünü ve farklı boyutların varlığını ortaya koydu. Peki ya tüm bu devrimsel gelişmeler Tanrı hakkındaki bilgimizi nasıl etkiledi?Büyük Patlamadan önce ne vardı?Robotlara da peygamber gelir mi?Evrendeki bu ince ayar […]

Kategoriler
FOL KİTAP John Dewey

Eğitimde Ahlak İlkeleri

John Dewey’in bu eseri, içerdiği değerli düşüncelerle muhteşem bir yapıt olma niteliğine sahiptir. Eser yalnızca ahlakla ilgili tartış¬maların büyük ölçüde kesin karara bağlanışını değil, aynı zamanda teori ile pratiğin ezelî çatışmasında, pratiğin teoriyi alt edişini ve pratik felsefenin nitelikli bireysel ve toplumsal yaşam ve eğitim için kaçınılmaz olduğunu gözler önüne se¬riyor. Ahlak ve eğitim ilişkisi, […]

Kategoriler
FOL KİTAP Immanuel Kant

Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı

Kant’ın eleştiri öncesi yapıtlarının en önemlilerinden biri olan Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, aynı zamanda astronomi ve kozmoloji tarihinde bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu yapıtın bilim tarihindeki yerinin yanı sıra Kant’ın zihinsel gelişimindeki yerini görerek bir sonuca varmamız açısından yapıtın incelenmesi bugün için bile değer taşımaktadır… Kozmolojik spekülasyonun Kant düşüncesindeki rolüne gereken önemi vermediğimiz […]