Kategoriler
F. Neşe Kaplan, Ali Barış Kaplan Tiyatro-Genel URZENİ

Görsel İmgelerin Bilinçaltı

Görsel İmgelerin Bilinçaltı adıyla çıkan bu kitabın ilham kaynağı; filmlerin, dizilerin, fotoğrafların kısaca hayatı giderek daha çok kuşatan görsel metinlerin içindeki gizli kodları çözümlemek ve bu yolla hayatı daha anlamlı kılmaktır.  Bir başka ifadeyle ilham kaynağı; görsel imgelerin bilinçaltını bilince taşıyarak şifa bulmak ihtiyacıdır. Zira görsel metinler sadece görüntü değil, aynı zamanda bir dildir. İşte […]