Kategoriler
Diğer Dr. Turgut Akyüz RAVZA YAYINLARI

Bilginin Ontolojisi

Mantık ilminin çeşitli tarifleri yapılmış olsa da günümüz ifadesi ile en açık şekilde; “Bilmeyi, bilgiyi ve bilginin arazı zatiyelerini” ele alan ilimdir diyebiliriz. Şu halde dil felsefesi, zihin felsefesi, bilgi ve bilim felsefeleri de klasik dönemde mantık ilmine dâhildir, demek mümkündür. Burada özetle ifade etmek gerekirse konumuz, insan bilgisi; dahası insanın varlığa dair bilgisidir. Bu […]