Kategoriler
Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Akar İnceleme-Araştırma LİTERATÜRK ACADEMİA

Halkla İlişkiler & Uygulama Alanları ve Uygulayıcıların Rolleri

Bir meslek olarak düşünüldüğünde halkla ilişkiler, kısa sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple ülkemizde gerek halkla ilişkilerin ne olduğuna yönelik, gerekse de halkla ilişkiler mesleğini tercih edenlerin ne tür görevler üstlendiklerine yönelik bir belirsizlik halen yaşanmaktadır. Öncelikle halkla ilişkiler ve uygulama alanlarının ele alındığı bu çalışmada asıl amaç, ülkemizde halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlenmiş oldukları rollerin neler […]