Kategoriler
DER YAYINLARI Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu

Roma Hukuku Meseleleri

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle önce çözümü istenen hukuki meseleler ve bu meselelere ilişkin sorular tertip edilmiştir. Daha sonra cevaplara ve meselelerin incelendiği, sonuca bağlandığı Roma kaynaklarına yer verilmiştir. Bu şekilde, çözüm yollarının Roma Hukuku kaynaklarından alınması imkânı doğmuştur. Kitabın sonunda meselelerde geçen parayla […]

Kategoriler
DER YAYINLARI Dr. Ali İhsan Gencer, Prof. Dr. Sabahattin Özel

Türk İnkılap Tarihi

Yayın Tarihi: 14.09.2022 ISBN: 9789753530019 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 352 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt Boyut: 16 x 23.5 cm

Kategoriler
Aylin Tutgun Ünal DER YAYINLARI

Sosyal Medya & Etkileri, Bağımlılığı ve Ölçülmesi

Son yüzyılda İletişim teknolojileri açısından değerlendirdiğimizde insan davranışını etkileyen üç dönem var. Birincisi Radyo kuşağı, ikincisi Televizyon Kuşağı ve sonuncusu Sosyal medya kuşağıdır. Arkadaş ilişkileri, kişisel gelişim, beslenme ve eğlence alışkanlıkları, otoriteye itaat, ahlak duygusu bireysellik, aile değerleri, popular kültürden etkilenme, dürtü kontrolü, sosyal normlara uyma, sorumluluk duygusu, tüketicilikten yaşam tarzlarına kadar pek çok alanda […]

Kategoriler
DER YAYINLARI İletişim-Medya Zeynep Ekin Bal

İletişim ve Eğitimde Dijital Yaklaşımlar

Dijitalleşmenin giderek hız kazanmasıyla birlikte yeni iletişim teknolojileri eğitimde büyük önem kazanmaya başlamıştır. Kurumların dijitalleşme ile değişen yapısının, eğitim boyutuyla incelendiği çalışmada, dijitalleşme, yeni iletişim araçları, toplumların gelişiminde teknolojik gelişim serüveninin de bir parçası ve devamı olarak ele alınmış, kişilerarası iletişim alanına etkileri ve iletişim tercihleri üzerinden değerlendirilmiştir. Yakınsak teknolojilerin gelişmesiyle artan ve artmakta olan […]

Kategoriler
DER YAYINLARI Diğer Dr. Öğr. Üyesi Erman Benli

İnternet Ara Bağlantı Pazarında Peering Sözleşmesi

Türkiye’deki internet ara bağlantı pazarında faaliyet gösteren internet servis sağlayıcıları arasındaki rekabetin bir unsuru olan Peering Sözleşmesini borçlar hukuku boyutuyla ele alan bu çalışmada; Peering Sözleşmesi’nin kurulması, geçerlilik şartları, hükümsüzlüğü, tarafların borçları, uyuşmazlığa uygulanacak hükümler, borçların ifa edilmemesinin sonuçları ve sona erme hâlleri incelenmiş ve ortaya çıkan sorun alanlarına yönelik önerilerde de bulunulmuştur. Yayın Tarihi: […]

Kategoriler
DER YAYINLARI Diğer Dr. Pınar Memiş Kartal

Türk Ceza Hukukunda İftira Suçu

Ceza hukuku tarihinde İftira suçu, kasten adam öldürme, ırza geçme, hırsızlık gibi tarihin en eski suç tipleri içerisinde ve tüm hukuk sistemlerinde yer almış bir suç tipidir.İftira suçsuz olduğu bilinen bir kişiye işlemediği bir suçu isnad etmek olarak tanımlanmaktadır. İftira ahlaki, vicdani yönü ile birlikte hukuki boyutuyla tartışılması ve incelenmesi bitmeyecek bir suç tipidir. İftira […]

Kategoriler
DER YAYINLARI İnceleme Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Aylin Tutgun Ünal

Sosyal Medya Psikolojisi

“Bilindiği gibi dijital nesiller önceki kuşaklardan farklı bir gerçeklikte yaşıyorlar. Psikiyatri pratiğinde uyguladığımız nörogelişimsel ölçekler var bu ölçeler de bazı becerileri ölçeriz bu beceriler gelişmişse kişide yaygın gelişim bozukluğu var mı yok mu karar veririz. Bu beceriler mantıksal, ince motor, kaba motor, dil, sosyal, duyusal ve duygusal becerilerdir. Bir çocuk yürümeye başlaması ile birlikte doğal […]

Kategoriler
Binhan Elif Yılmaz DER YAYINLARI İnceleme-Araştırma

Devlet Borçları ve Türkiye’de Borç Çıkmazı

Devlet borçları, günümüzde ulaştığı boyut nedeniyle kamu maliyesi ve genel ekonomi için çok önemli bir sorun haline geldi. Üstelik, ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşınan borçlar nedeniyle devletler birer birer borç çıkmazına doğru sürüklenmeye başladılar.2008 küresel krizi ve 2020 pandemi krizinin etkisiyle devletlerin borçları, neredeyse dünya hasılasına eşitlenmek üzere…Türkiye’de de hem kamu açıklarının boyutu ve sürekliliği […]