Kategoriler
Cemal Fedayi KADİM YAYINLARI Türk-Osmanlı

İmparatorluk Nasıl Yıkıldı?- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Nasıl Geçildi?

Osmanlı İmparatorluğu savaşla mı politikayla mı yıkıldı?İmparatorluğu düşmanlar mı onu kurtarmak üzere yola çıkanlar mı yıktı?Yıkılış sürecinin gizli ve açık aktörleri kimlerdi?Cumhuriyet’i İngilizler mi kurdurdu?M. Kemal neden bir Şeriat Bakanlığı kurdu?M. Kemal önce Halife mi olmak istedi?M. Kemal’in şeyhlerle ilişkisi nasıldı?Osmanlı Devleti ve Hilafeti Lozan Dayatmasıyla mı yıkıldı?“Hıristiyan Türkler” derin devletin bir projesi miydi?İngiltere Lozan’da […]

Kategoriler
Cemal Fedayi KADİM YAYINLARI Siyasal Tarih

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sol Siyaset

Sol siyaseti, Osmanlı’dan günümüze kadar anlatan tek eser. Ana akımları ve aktörleri anlatan derli toplu tek eser. Sol siyasete dair temel sorulara, anlaşılır cevaplar: -Osmanlı’da sol siyaset nasıldı; sosyalist parti var mıydı? -TKP’nin kurucusu Mustafa Suphi’yi kim öldürttü? -Mustafa Kemal Paşa komünist oldu mu? -Milli Mücadele döneminde sol akımlar neden güçlendi? -Solcular Kemalist inkılâpları neden […]