Kategoriler
ÇAĞDAŞ KİTAP Derviş Ahmed Aşıki İnceleme-Araştırma

Âşıkpaşazade Tarihi & Osmanoğullarının Tarihi

Âşık Paşazâde 15. yy’da yaşamış Osmanlı tarihçilerindendir. Anadolu ve Balkanlarda Hristiyan topraklarına seferlerde bulunmuş bir akıncıdır. Hac için çıktığı yolculuk esnasında Konya’da Sadreddin Konevî tekkesinde bulunan şeyh Abdullah Makdisi’den feyz aldığı ve ondan manevi ilimleri öğrendiği bilinmektedir. Âşık Paşazâde, İstanbul’un fethinde de bulundu ve kitabında bu hadiseye yer vermiştir. Osmanlı tarihinin ilk ve en önemli […]