Kategoriler
Binhan Elif Yılmaz DER YAYINLARI İnceleme-Araştırma

Devlet Borçları ve Türkiye’de Borç Çıkmazı

Devlet borçları, günümüzde ulaştığı boyut nedeniyle kamu maliyesi ve genel ekonomi için çok önemli bir sorun haline geldi. Üstelik, ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşınan borçlar nedeniyle devletler birer birer borç çıkmazına doğru sürüklenmeye başladılar.2008 küresel krizi ve 2020 pandemi krizinin etkisiyle devletlerin borçları, neredeyse dünya hasılasına eşitlenmek üzere…Türkiye’de de hem kamu açıklarının boyutu ve sürekliliği […]