Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Dr. Mustafa Turhan

Yöneticiye Notlar

Varoluşun Temelindeki insan * Çalışma Hayatında İnsan Kaynakları * Yönetimlerin Genel Hedef ve Tasarımları * İşlerin Yürütülmesinde Eleman Seçimi ve Değerlendirilmesi * Ekonomik Faaliyetlerde Çalışanların Planlanması * Sosyal Hayatın Uyumu İçin Kişilerin Ölçülendirilip Konumlandırılması * Bireyler Arası İletişim * Yöneticinin Çatışma Algısı ve Sorun Çözümü * Yönetici İçin Uygun Karar ve Davranış Mekanizmaları * Örnek […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Dr. Orhan Ersun Civan

İşçinin Yan Yükümlülükleri

* Edim Yükümlülükleri * Yan Yükmümlülükler (Nebenpflichten) * İşçinin Kişilik Hakları * İşçinin Denetim ve/veya Gözetlemeye Katlanma Yükümlülüğü * Sağlık Kontrolleri ve Testlerine Katlanma Yükümlülüğü * İşçinin Dış Görünüşüne ve Kılık-Kıyafetine İlişkin Yan Yükümlülükleri * İşçinin İşyeri Dışı Davranışlarına ve Özel Hayatına İlişkin Yan Yükümlülükleri * İşçinin İfade Özgürlüğü * İşçinin Görüş Açıklamamalarını Sınırlandıran Yan […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Dr. Mustafa Yurttadur

Kobi Yönetimi ve Büyüme

* KOBİ Kavramı * KOBİ’lerin Temel Özellikleri * Genel Olarak KOBİ Tanımlamaları * KOBİ’lerin Avantaj ve Dezavantajları * KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Veren Kuruluşlar * Sermaye Yapısı Açısından Büyüme * Sermaye Yapısı ile İlgili Yaklaşımlar * Sermaye Yapısı Unsurları * Optimal Sermaye Yapısı * KOBİ’lerde Büyümenin Amacı ve Önemi * KOBİ’leri Büyümeye […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Prof. Dr. İsmail Bakan

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

* Yaratıcılık ve Yaratıcılık Yönetimi * Stres ve Stres Yönetimi * İşletmelerde Zaman Yönetimi * Personel Güçlendirme-Empowerment: Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı * Kariyer Yönetimi * Kümelenme Yaklaşımı * Bir Yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing * Bilgi Çağında “Açık Yönetim” Anlayışını Benimsemenin İşletmeler Açısından Önemi * Kriz ve Kriz Yönetimi * Organizasyonlarda Değişim ve Yönetimi * Değişim […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Doç. Dr. Nuray Ekşi

Mahkeme Kararlarıyla Milletlerarası Özel Hukuk El Kitabı

* Milletlerarası Özel Hukukun Kapsamı ve Temel Kavramları * Yabancılık Unsuru (Milletlerarası Unsur/Uluslararası Unsur) Taşıyan Uyuşmazlıklarda Mahkemelerin Doğrudan Kendi Hukukunu Uygulayamaması * Türk Milletlerarası Özel Hukukunun Kapsamı: Milletlerarası Özel Hukuk I ve Milletlerarası Özel Hukuk II * Milletlerarası Özel Hukuk I: Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukukunun Kapsamına Giren Konular * Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Milletlerarası […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Prof. Dr. Müjdat Şakar, Doç. Dr. Neslihan Okakın

İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı

* Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş * İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi * İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama * İnsan Kaynaklarında İşe Alma Süreci * İş Sözleşmesinin Yapılması * İnsan Kaynakları Yönetiminde Oryantasyon ve İşe Yerleştirme * İş Sözleşmesiyle İşe Alma Zorunluluğu (Zorunlu İstihdam) * İş Sözleşmesinin Sona Ermesi * İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM

Dünya Mutfak Kültürleri

Alman Mutfağı * Amerikan Mutfağı * Arjantin Mutfağı * Avustralya Mutfağı * Brezilya Mutfağı * Cezayir Mutfağı * Çin Mutfağı * Endonezya Mutfağı * Fas Mutfağı * Filipin Mutfağı * Fransız  Mutfağı * Hint  Mutfağı * Hong Kong Mutfağı * İngiliz Mutfağı * İspanyol Mutfağı *İsveç  Mutfağı * İtalyan Mutfağı * Japon Mutfağı * Kore […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM H. Burak Gemalmaz

Mülkiyet Hakkı

* Mülkiyet hakkından kimler yararlanabilir? Kamu hukuku tüzel kişileri mülkiyet hakkından yararlanabilir mi? Şirket hissedarları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilir mi?Mülkiyet hakkı kapsamına ne tür eşya ve haklar girmektedir? Neyin mülkiyet hakkı kapsamına gireceği hangi kıstaslarla belirlenmektedir? Gayri maddi malvarlığı değerleri mülkiyet hakkı kapsamında mıdır?Mülkiyet hakkı, hak öznesine ne tür yetkiler vermektedir? Bu yetkilere karşılık […]

Kategoriler
A. Can Tuncay BETA BASIM YAYIM

Portrelerle Anarşizm

* Halk dilinde kargaşa, kaos anlamına gelen fakat bilimsel anlamda yöneticisi olmayan, herkesin eşit sayıldığı, birbirlerine sözleşmelerle bağlı, karşılıklı yardım ve dayanışma içinde ve alabildiğince özgür biçimde yaşadığı mahkemelerin, polisin kısacası otoritenin olmadığı bir toplum düzenine anarşizm denir.XIX-XX. yüzyıllar arasında Avrupa ve Amerika’da savunulan zaman zamanda kısa ömürlü uygulama dönemleri geçirmiş olan bu felsefi akım […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Kolektif , Doğan Argun, Prof. Dr. Fatma Pamukçu, Zeynep Eroğlu

Envanter ve Finansal Tablolar

*Muhasebenin Temel Kavramları *Envanter ve Değerleme Kararları *Dönem Varlıkları Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Duran Varlıklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Özkaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen […]