Kategoriler
Aşık Sayyad Caferzade Keleyberli GÜLNAR YAYINLARI Şiir (yerli)

Vatan Aşığı

Âşık Sayyad’ın şiirinin temel özelliği, Divan edebiyatı ve halk şiiri özelliklerini taşımasıdır. Aşık Sayyad’ın şiirinde “sanat sanat içindir” ve “sanat toplum içindir, halk içindir” anlayışı hakimdir. Dizgi vahidi olarak; Koşma, Geraylı, Mahnı ve Bayatı’larda dört dize kullanılır. Daha çok eksiksiz ve zengin kafiye kullanılır. Arapça ve Farsça kelime ve eklerle dolu süslü bir dil kullanılmıştır. […]