Kategoriler
Araştırma-Inceleme İmam Beyhaki POLEN YAYINLARI

Kitabü'z-Zühd

Zühd hakkında yazılmış en önemli eserlerden biri olan İmam Beyhakî’nin Kitâbü’z-Zühd adlı eserinde Uzlet, dünyaya önem vermeme, ölüm gelip çatmadan önce hayatı değerlendirme gibi zühd ve takvâ ile ilgili 983 rivayet bulunup, ayrıca rivayetlerin Arapça metni de bulunmaktadır. Yayın Tarihi: 09.10.2021 ISBN: 9786257948555 Dil: ARAPÇA,TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 440 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Dr. Mehmet Suiçmez LİTERATÜRK ACADEMİA

Soğuk Savaş Dönemi Türk Basını

2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle dünya siyasetinde yeni bir dönem başlamıştır. Savaşın bitimine kadar tek partili bir yönetim anlayışıyla idare edilen Türkiye, 1946 yılında çok partili siyasal yaşama geçmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından dünya iki kutba bölünmüştür. Batı Bloku’nun lideri Amerika Birleşik Devletleri olurken Doğu Bloku’nun lideri Sovyetler Birliği olmuştur. Türkiye’nin Batı Bloku’nda yer alması […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Jan-Willem van Prooijen NOBEL YAŞAM

Komplo Teorilerinin Psikolojisi

Komplo teorilerine kimler inanır?Bazıları komplo teorilerine inanmaya neden başkalarından daha yatkındır?Böyle inançların sonuçları nelerdir?Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi hiç oldu mu?Komplo Teorilerinin Psikolojisi, komplo teorilerini politikadan iş hayatına kadar uzanan geniş sosyal bağlamlarda inceleyerek, bu inançların çağımıza özgü olduğu efsanesini çürütür. Bu kitapta, bazılarının komplo teorilerine inanmaya başkalarından daha yatkın olmalarının sebeplerini, komplo teorilerinin tanımlanabilir […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme LOPUS Ramazan İzol

Nizamülmülk

Siyaseti yeniden yazan derin bir akıl. Bir yanda Hasan Sabbah ile savaşırken diğer yandan sultanları ayakta tutan akıl dolu savaşlara giriyordu. Bu kitapta ise onun aksiyon dolu hayatına şahit olurken bir yandan da  siyasetnamesin de yer alan ilginç ve dahice tavsiyeleri okuyacaksınız. Ramazan İzol’un akıcı üslubu ve tarihi yaşatan kalemiyle bitirmeden çıkamayacağınız bu dünya sizi […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme GİRDAP KİTAP Mehmet Emin Kırgil

Müjde Veren Rüyalar / Mehmet Emin Kırgil İle Rüyalara Cevaplar 2

İslam âlimlerinin de sıklıkla üzerinde durduğu gibi rüyalarımız; ruhumuzla gördüğümüz, aklımızla idrakine vardığımız bir hadisedir. Rüya, Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde de vardır, peygamberlere de vahiylerin bir kısmı rüya yolu ile ulaştırılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim, Yusuf ve Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan söz edilmekte (Yûsuf 12/4-5, 43, 100; es-Sâffât 37/105), Resûl-i Ekrem’in gördüğü bir rüyanın doğru çıktığı […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Fethi Yılmaz KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

Katli Vacip

Katli Vacip, laiklik ile din ve vicdan özgürlüğünün iki kardeş olduğunu da gözler önüne seriyor. Çünkü laiklik, en çok dindar yurttaşlarımızın inançlarının onlara bir bıçak gibi saplanmasını engelliyor. İnançlarını, sömürüden özgürleştiriyor. Yediğine, içtiğine, adımına, hatta cinselliğine bir şeyhin karar verdiği düzendeki ölümcül bağlanmanın, aslında hür inancı ortadan kaldırdığını bir fotoğraf karesine dönüştürüyor.BARIŞ TERKOĞLUElinizdeki kitap kendi […]

Kategoriler
Ahmad Jawid Türkoğlu, Ulaş Töre Sivrioğlu Araştırma-Inceleme PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI

Afganistan 1978 -1992 Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi

Afganistan için “Sovyetlerin Vietnam’ı” denilir. Bu söylemin Afganistan öznelinde ne kadar hatalı bir benzetme olduğunu tarih bize göstermektedir. Vietnam işgalden kurtulduktan sonra bir barış ülkesine dönüştü. Afganistan ise hale “Soğuk Savaş’ta” başlayan sarsıntının devam ettiği; hatta şiddetlendiği bir kaosa sürüklendi. Neden böyle oldu? Batılıların “Soğuk Savaş” dedikleri ancak Afgan halkı için oldukça “sıcak” geçen savaş, […]

Kategoriler
Anıt Baba Araştırma-Inceleme CİNİUS YAYINLARI

Dünden Bugüne İnsan Hakları

1960’larda ırk ayrımcılığına karşı bayrak açan Amerikalı insan hakları savunucusu Martin Luther King “Bir düşüm var. Gün gelecek dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar” diye haykırıyordu. Bugün de bizlerin aynı şeyi söyleyebilmesi gerekiyor. İnsanların baskıya, ayrımcılığa uğramadan yeterli eğitim, sağlık, enerji ve internet olanaklarına sahip olduğu yoksulluktan uzak, insan […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme DİYANET VAKFI YAYINLARI M. Salih Ekinci, M. Salih Kumaş

Rızık Ahlakı & İş Hayatına Dair 40 Altın Kural

Bu güzel topraklarda yaşayan insanların en önemli özelliklerinden biri de helalinden kazanıp evine helal lokma götürmeyi bir ideal olarak görmeleridir. Bu toprakları bin yıldır vatan kılan asıl güç, belki de bu büyük idealde ve bu rızık ahlâkında saklıdır. Bu rızık ahlâkı; nimeti verenin Allah olduğuna ve birinin nasibini, bir başkasının yiyemeyeceğine inanmak demektir. Rızık ahlâkı; […]

Kategoriler
Araştırma-Inceleme Recep Tayyip Erdoğan TURKUVAZ KİTAP

Daha Adil Bir Dünya Mümkün (Ciltli)

“Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konulardakarar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.”  “Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası […]