Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI İsmail Çalışkan Kuran/ İncelemeleri

Tefsir Usulü

Bu kitabın konusu tefsir usûlünün ne olduğunu anlatmaktır; hedefi ise anlama ve yorumlamaya esas olacak tefsir teorisini, metodolojiyi ortaya koymaktır. Bunu yaparken tefsir usûlüne yardımcı olması bakımından kısaca Kur’an tarihi, tefsir usûlünün öncüsü durumundaki ulûmu’l-Kur’ân ve diğer çalışmalara değinilecek, bu süreçte tefsir usûlünün nasıl ortaya çıktığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu bilgiler Kur’an’ı anlamak ve tefsir […]

Kategoriler
Alevilik-Bektaşilik ANKARA OKULU YAYINLARI Harun Yıldız

Anadolu Aleviliği & Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme

ATarihsel süreçte konar-göçer Türkmen çevrelerinin inanç, kültür ve geleneklerinin adeta günümüzdeki temsilcileri olan Alevî çevreler, sözlü kültür ve gelenekleri ile kapalı bir toplumsal yaşama sahip olmaları gibi temel nitelikleri açısından dikkat çekmişlerdir. Bu yüzden olsa gerek, ülkemiz Alevîliğinin birbirinden farklı görüşler taşıyan ve farklı kültür ile geleneklere sahip olan değişik grupları içinde barındırdığı görülür.Alevîlik ile ilgili […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Kültür Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Söyleşiler, Polemikler

Bugün bir müslüman er kişi, kadının kaburga kemiğinden yaratıldığına ve yaratılıştan arızalı olduğuna inanıyorsa, o kişinin böyle bir inanca sahip olması bizim için mutlaka tashihi gereken bir mesele değildir. Lakin müslüman er kişi bu inancı karısına/kızına zulmetmeye gerekçe kıldığında iş değişir. Çünkü böyle bir durumda salt bir şeye inanmak değil, sözde inancı ahlâkî bir rezilete […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Kültür Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık

Bize göre çağdaşlık kavramına tümden fayda veya tümden zarar mülahazasıyla değer yüklemek, bilhassa din ve medeniyet gibi referansların merkezde yer aldığı, medeniyetler arası rekabetin ezelî-ebedî kavga ve hesaplaşma olarak algılandığı bir ideolojiye iman etmenin kaçınılmaz kıldığı körlüğün eseridir. Bu tür bir körlükle malul zihniyet, tarihin bir uğrağında kendi medeniyeti inkıraz ve intıhat gibi büyük sıkıntılarla […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Kuran/ İncelemeleri Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Kur’an Dili ve Retoriği

Bu kitap Kur’an’ın dil ve metin yapısını yakından tanıma, dolayısıyla ilahi mesajı sağlıklı şekilde anlama çabasının ürünüdür. Bir giriş ve iki ana bölümden oluşan kitapta altı tartışma konusu yer almaktadır. Giriş kısmında, yeni bir söylemenin ötesinde, konuyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalardaki bilgileri kompoze etmek suretiyle Kur’an’ın aslında bir kelam (söz) olduğuna ilişkin bir hatırlatmada bulunulmuştur. […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Kuran/ İncelemeleri Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Kur’an, Vahiy, Nüzul

İlginçtir, Kur’ân-ı Kerîm diğer bütün kutsal metinlerden daha fazla ilmî çalışma ve araştırmaya konu olduğu, belki de bütün kitaplardan daha fazla hakkında konuşulduğu, üstelik mastar veya isim olarak yetmiş kadar ayette anıldığı ve on beş asırdır müslümanların dilinde vird-i zeban gibi dolaştığı halde “Kur’ân” lafzının hangi dilden, hangi kökten türediği ve tam olarak ne ifade […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Arapça Şafii

Siyeru’l- Evzai & Reddiye Geleneği

Çevirmen: Mehmet Azimli Yayın Tarihi: 02.03.2021 ISBN: 9786057596802 Dil: ARAPÇA,TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 252 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 14.5 x 23 cm

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Araştırma-Inceleme Salih Özer

Rivayet Kültürünü Anlamak

Rivayetlerin anlaşılması konusu İslam’ın ilk dönemlerinden bu yana Müslümanları değişik derecelerde meşgul etmiş olan önemli bir husustur. Zira İslam düşüncesinin temel kaynaklarının başında gelen Peygamberimizin sözleri dahil tüm rivayet kültürü İslam düşüncesinin anlaşılması ve detaylandırılması bağlamında hayati bir noktaya tekabül etmektedir. Rivayetler İslam’ın ilk dönemlerinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan İslami ilimleri temellendirecek dinî malzemeyi […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Kuran/ İncelemeleri Prof. Fazlur Rahman

Ana Konularıyla Kur’an

Müslümanlar ve müslüman olmayanlar, Kur’an hakkında birçok eser yazmışlardır. Müslümanlar tarafından yazılan sayısız tefsir, genellikle Kur’an-ı ayet ayet ele alıp açıklamıştır. Bu çalışmaların çoğunun maksatlı görüşleri yansıttığı bir yana, kullandıkları usül gereği evren ve hayat hakkında yeterince tutarlı fikirler verememişlerdir. Halbuki Kur’an’da şüphesiz ki bu konular hakkında etraflı bilgiler vardır. Son zamanlarda gerek müslüman, gerekse […]

Kategoriler
ANKARA OKULU YAYINLARI Dr. Mustafa Öztürk Tefsir-Meal

İlahi Hitabın Tefsiri 2

Yayın Tarihi: 23.02.2021 ISBN: 9786057596505 Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 608 Cilt Tipi: Ciltli Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Boyut: 16 x 24 cm