Kategoriler
Ali Emre Dingin İletişim-Medya LİTERATÜRK ACADEMİA

Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya 2

İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair YaklaşımlarıEren Ekin ErcanKanaat Önderi mi? Sembolik Seçkin mi? Tanınan Habercilere Yönelik Youtube İzleyici Yorumları Üzerinden Bir MaxQda ÇalışmasıSerkan BulutGençlerin Sosyal Medyayı Kullanma Deneyimleri: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir AnalizTezcan Özkan Kutlu, Ferhat YasavSosyal Televizyon Bağlamında Yerli Dizilerin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir […]