Kategoriler
Habibe Gülsüm Müftüler SCALA YAYINCILIK

Amitai Etzioni Sosyolojisi

* AMERİKA SOSYOLOJİSİ(1950-2010)
* TOPLULUKÇULUK YAKLAŞIMI
* KÜRESEL NORMATİF SENTEZ YAKLAŞIMI
* KOMPLEKS ORGANİZASYONLAR VE UYUM TEORİSİ
* TATİLLER-RİTÜELLER TEORİSİ
* DUYARLI TOPLUM YAKLAŞIMI
* AKTİF TOPLUM VE TOPLUMSAL ÖZDENETİM TEORİSİ
* SİYASAL BİRLEŞME TEORİSİ
* BEN-BIZ PARADIGMASI

Postmodern dönem denilen günümüz dünyasında sosyal bilimlerin, sosyolojinin ve disiplinler arası yaklaşımın önemi giderek artmaktadır. Bilgi ve teknolojinin hızla yayılması da hayatımızı pek çok yönden etkilemektedir. Bu bağlamda her ne kadar Türk toplumu ve Amerikan toplumu tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik,siyasal,dinsel,hukuksal,eğitimsel, vb. pek çok açıdan farklı olsalar da; sanayileşme,modernleşme,rasyonelleşme,farklılaşma,bireyselleşme,sekülerleşme ve küreselleşme gibi süreçler açısından benzer yönleri ve sorunları bulunmaktadır. Dolayısıyla Amerikan toplumunu farklı yönleriyle ele alan bu kitabın ülkemizde sosyolojiyle ilgilenenlerin ilgisini çekmesini beklenmektedir. Amitai Etzioni çoğulcu, çokuluslu ve çok kültürlü Amerikan toplumunun son 60 yılda geçirdiği değişimi araştırmış, postmodern dönem toplumsal konularıyla ilgili farklı yaklaşımlar öne sürmüştür. Bu kitapla hem Etzioni’nin hem diğer sosyologların görüşlerinden yararlanılmış, okuyucuya geniş ve özgün bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.

Yayın Tarihi:25.08.2022
ISBN:9786054650033
Dil:TÜRKÇE
Sayfa Sayısı:750
Cilt Tipi:Karton Kapak
Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
Boyut:13.5 x 21 cm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir